Omaishoito


Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa, jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö. Hoitajana voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tukea ei voi myöntää yksityiselle palveluntuottajalle.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu:
 
 • hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja hoitajalle annettavasta
  • hoitopalkkiosta,
  • vapaasta ja
  • omaishoitoa tukevista palveluista, kuten päiväkeskustoiminnasta, vuorohoidosta tai kotiin tuotetuista palveluista.

Hoitopalkkio on porrastettu kahteen maksuluokkaan, jonka suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan määrärahojen mukaisesti. Perusturva- ja terveyslautakunta päättää myöntämisperusteet vuosittain.  Myöntämisperusteet vahvistetaan vuosittain perusturva- ja terveyslautakunnassa.

Omaishoitajan vapaan järjestäminen


Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.
Vapaan järjestämisen vaihtoehtoja ovat:

 • päiväryhmätoiminta: yhteisö ja toimintakeskuspalvelu -sivulla
 • omaishoitajan sijaistaminen toimeksiantosopimuksella
 • omaishoidon tuen palveluseteli
 • kaupungin järjestämä vuorohoito.

Muita palveluja omaishoidon tuen asiakkaille


Tilapäinen hoitopalvelu ikääntyneelle omaishoidettavalle
Omaishoitajan tilapäisen poissaolon ajaksi (1-3 tuntia) arkisin klo 8-15 välillä toimintakeskuksissa: Tilapäinen hoitopalvelu

Yhteystiedot Yhteystiedot

Uudet hakijat
Tiedustelut: Ikäihmisten neuvonta
Puhelin 017 183 245
arkisin klo 9-15

Nykyiset asiakkaat
Tiedustelut: 017 183 441
puhelinaika ja ajanvaraus
ma - pe klo 8 - 11
omaishoidontuki(at)kuopio.fi
Jos haluatte asioida omaishoidon tuen toimipisteessä, varatkaa aika etukäteen: Tulliportinkatu 17 G, 1 krs.

Alle 65-vuotiaat ja kehitysvammaiset
044 718 3224
Tulliportinkatu 15 H, 3.krs