Tukipalveluita kotiin

Ateriapalvelut


Ateriapalvelut on tarkoitettu vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan ruokailustaan. Ateriapalveluna tarjotaan yksi lounaaksi tarkoitettu ateria päivässä. Ateriat toimitetaan joko kotiin tai asiakas voi käydä syömässä palvelukeskuksessa ja palvelutalossa.

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa ateriapalvelujen myöntämisperusteet ja asiakasmaksut vuosittain.

Vanhuspalveluiden myöntämisperusteet
Asiakasmaksut

Turvapalvelut

Mitä turvapalvelu tarkoittaa


Kuopion kaupungin vanhuspalvelujen turvapalvelun tavoitteena on vahvistaa ikääntyneen kotona asumisen turvallisuus ja nopea avun saanti.

Turvapalvelut muodostuvat seuraavista palveluista:

  • asiakkaan palvelutarpeenarviointi
  • kotiin asennettavat turvateknologiset laitteet
  • hälytysten ensiarvio
  • turva-auttajakäynnit
  • jatkuva palvelutarpeenarviointi.


Turvapalvelu on osa kaupungin kotihoidon tukipalveluja ja perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Laite-esittelyt:

Lue lisätietoa, kuinka turvapalveluiden hankinta käynnistetään.

 

Lisätiedot Lisätiedot

Ateriapalvelut:
017 183 245
044 718 4914 (Karttula)
Turvapalvelut:
017 183 245 (uudet asiakkaat)
044 718 3440 tai 044 718 3242 (kotihoidon asiakkaat)
044 718 3610 tai 044 718 7306 (palvelutalojen asukkaat)