Kesätyöseteli 2019


Kesätyöseteli on 300€:n arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin kesäkauden aikana 1.5.-31.8.2019. Palkan on oltava kahden viikon ajalta 450€.

Kesätyöseteliä voi vaihtoehtoisesti käyttää Kesäyritystukeen. Se voidaan myöntää kuopiolaiselle opiskelijalle, joka haluaa pyörittää omaa NY-yritystään opintojensa kesäkauden aikana. Kesäyritystuen voi saada Kuopiossa kirjoilla oleva Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija.

Lue lisää

Katso avoimia työmahdollisuuksia työllisyyspalvelun fb-sivuilta:
https://www.facebook.com/tyollisyyspalvelu.fi/

Työnantaja, ilmoita avoin kesätyö: työpaikkakortti

Kesätyöseteliavustus 300€ myönnetään työnantajalle takautuvasti ja se on haettava 30.11.2019 mennessä. Hakemukseen tulee liittää selvitys maksetuista palkoista sekä kopio työsopimuksesta. Hakemus.

 

Taitopajat 2020 -kehityshanke


Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa ajalla 1.1.2019–30.6.2021. Lue lisää

Tutustu miten voit kartuttaa digitaalisen osaamisen työelämätaitoja: Digitaitopajat syksy 2019 aikataulut, Digitaitopajat syksy 2019 sisältökuvaukset

Niiralan Kulma ja Servica perehdyttävät ja valmentavat kiinteistöalan, varastoalan, kuljetuspuolen, monipalvelutyöntekijän ja laitoshuoltajan tehtäviin: Työtaitopajat Niiralan Kulma Oy Työtaitopajat Servica Oy

Kielitaitovalmennus kotoutumiskoulutuksen käyneille: Kielitaitopajat

Kiinnostaako yrittäjyys tai muu itsensä työllistämisen muoto? Tutustu: Yrittäjyystaitopaja

Taitopajoihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen. Ota yhteyttä omaan työllisyyspalvelun työntekijääsi (kts. työllisyyspalvelun yhteistiedot) tai kysy lisätietoja hankekoordinaattori Jari Parkkoselta 044 718 3979.