Työllisyyspalvelu työnantajalle


Kuopion kaupungin työllisyyspalvelusta saat yhden luukun periaatteella yksilöllisen tuen rekrytointiin ja erilaisten tukimahdollisuuksien kartoittamiseen. Työnhakijaehdokkaita kartoitetaan kriteereidenne mukaan yli 12 kuukautta työttömänä olleista työhön haluavista työnhakijoista. Kehitämme koko ajan myös uusia työnantajayhteistyön malleja, jotka tuovat uudenlaisia tapoja rekrytoida kannattavasti ja helposti työntekijöitä. 

 

Työllistämistuki työnantajalle
 

Kuopion työllistämistuki on Kuopion kaupungin työnantajalle maksama tuki tilanteessa, jossa työnantaja palkkaa kuopiolaisen työttömän henkilön, vähintään 200 pv työmarkkinatukea saaneen, 3 kuukauden pituiseen yhdenjaksoiseen työsuhteeseen.

Kuopion työllistämistuen tavoitteena on vahvistaa työnhakijan työelämään siirtymistä ja ehkäistä yhteiskunnallisesti merkittävää työttömyyttä. Työllistämistuki on käytössä läpi vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tuki on osa Kuopion kaupungin työllisyydenhoitoa. Työnantajan on haettava tukea kuukauden sisällä työsuhteen aloittamisesta.

Sähköiset hakemukset Kuopion työllistämistuesta:

 

Ilmoita avoin työpaikka työllisyyspalveluun/TOPI-työelämään ohjaavat palvelut hankkeeseen tai kuntouttavan työtoiminnan paikka
 

 

Palveluntuottajaksi Työssävalmennukseen
 

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu ostaa Työssävalmennusta työnantajilta työnhakija-asiakkailleen. Lue lisää:

Työssävalmennus

Palveluntuottajana toimivia työnantajia:

Palveluntuottajaksi pääsette ilmoittautumaan osoitteessa:

www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-004172

Lisätietoja: Anssi Kuikka 044 718 1858

Työssävalmennuksen palautelomakkeet:

Palveluntuottaja

Valmennettava

 

Palveluntuottajaksi kohdennettuun työnetsintään ja valmennukseen
 

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu ostaa työnetsintää ja valmennusta työnhakija-asiakkailleen. Lue lisää:

Kohdennettu työnetsintä ja valmennus

Palveluntuottajia:

Palveluntuottajaksi pääsette ilmoittautumaan osoitteeseessa:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-011277

Lisätietoja: Anssi Kuikka 044-7181 858

Lomakkeet:

Kohdennetun työnetsinnän ja valmennuksen työsuhteen toteaminen

 

Ilmoittautuminen toiminnallisen kartoitusjakson palveluntuottajaksi
 

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu ostaa dynaamisena pienhankintana toiminnallisia kartoitusjaksoja mukaan ilmoittautuneilta palveluntuottajilta, lue lisää:

Toiminnallisen kartoitusjakson dynaaminen pienhankinta

Palveluntuottajia:

Kevama Oy
Tukeva-työvalmennussäätiö

Tienpolvi ky

Palveluntuottajaksi pääsette ilmoittautumaan osoitteessa (vaatii rekisteröitymisen HankintaSampoon):

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/2159

Lisätietoja: Anssi Kuikka 044-7181858

 

Ilmoittautuminen laajan ohjaus- ja valmennuspalvelun palveluntuottajaksi


Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu ostaa dynaamisena pienhankintana laajaa ohjaus- ja valmennuspalvelua mukaan ilmoittautuneilta palveluntuottajilta, lue lisää:

Laaja ohjaus- ja valmennuspalvelu työelämäkokeilun asiakkaille (Tek1)

Palveluntuottajia:

Tienpolvi Ky

Palveluntuottajaksi pääsette ilmoittautumaan osoitteessa (vaatii rekisteröitymisen HankintaSampoon):

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender#/view/2190

Lisätietoja: Anssi Kuikka 044-7181858

 

Ilmoittautuminen alkuvaiheen ohjaus- ja valmennuspalvelun palveluntuottajaksi
 

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu ostaa dynaamisena pienhankintana alkuvaiheen ohjaus- ja valmennuspalvelua mukaan ilmoittautuneilta palveluntuottajilta, lue lisää:

Alkuvaiheen ohjaus- ja valmennuspalvelu työelämäkokeilun asiakkaille (Tek2)

Palveluntuottajia:

Tienpolvi ky

Palveluntuottajaksi pääsette ilmoittautumaan osoitteessa (vaatii rekisteröitymisen HankintaSampoon):

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender#/view/2206

Lisätietoja: Anssi Kuikka 044-7181858
 

Vastuullinen työnantaja -logo

Logo kertoo yrityksen työllistäneen vähintään yhden työntekijän vuonna 2017 yhteistyössä Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun kanssa.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Työnantajapalvelu

Asemakatu 38-40 A, 3 krs.
PL 228, 70101 Kuopio

Anssi Kuikka
044 718 1858

Minna Saario
044 718  3995