Työllisyyspalvelu työnhakijalle

 

Alku- ja neuvontapalvelu
 

Asiakkaat ohjautuvat Kuopion kaupungin työllisyyspalveluun pääasiassa alku- ja neuvontapalvelun kautta, joten usein ensimmäinen kontaktisi on työllisyyspalvelukoordinaattori, jonka kanssa voit aloittaa suunnitelman tekemisen työllistymisesi tueksi.

Ota yhteyttä
 

Kampanjat
 

Kesätyöseteli 2018, katso lisää kampanjat sivulta.

 

Monialainen yhteispalvelu (TYP)
 

Monialainen yhteispalvelu tarjoaa Sinulle eri viranomaisten palveluja ns. yhden luukun periaatteella eli TE-toimiston, kunnan ja Kelan asiantuntijat etsivät kanssasi Sinulle parhaita ratkaisuja työllistymisesi edistämiseksi. Polku työelämään voi kulkea esimerkiksi työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan, koulutuksen tai tuetun työn kautta. TYP-palvelussa pääset myös maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle sekä saat tarvittaessa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Lisätietoja saat asiointinumerostamme 044 718 4032 tai  TE-toimiston omalta asiantuntijaltasi.

Monialaisen yhteispalvelun esite

Työhön valmentavat palvelut
 

Sinulla on mahdollisuus päästä maksuttomiin työllistymistä tukeviin palveluihin oman tavoitteesi ja palvelutarpeesi mukaan.

Starttipajatoiminta on tarkoitettu 18-29 -vuotiaille nuorille matalankynnyksen palveluksi, joka rakennetaan yksilöllisen tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti. Palveluntuottajana toimii Tukeva työvalmennussäätiö sr

Toiminnallinen kartoitusjakso on palvelu, jonka tavoitteena on kartoittaa työ- ja toimintakykyäsi jatkosuunnitelmien tekemisen tueksi. Työaika ja työtehtävät ovat räätälöitävissä. Toiminnallisia kartoitusjaksoja tuottavat:

Maahanmuuttajien aktivoiva työtoiminta on tarkoitettu kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille. Palvelun tavoitteena on kotoutumisen edistäminen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen työn tekemisen ja työyhteisöön kuulumisen avulla.

Kuntouttava työtoiminta on korvautunut 1.8.2017 alkaneen alueellisen työllisyyskokeilun myötä työelämäkokeilulla (Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä). Jos työttömälle työnhakijalle olisi järjestettävä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain nojalla kuntouttavaa työtoimintaa, kokeilualueilla kunta järjestää kuntouttavan työtoiminnan sijasta työelämäkokeilun työpaikalla siten kuin tässä laissa säädetään. Kunta voi
järjestää työelämäkokeilun itse tai tekemällä sen järjestämisestä kirjallisen sopimuksen
muun työnantajan kanssa. Työelämäkokeilun tarkoituksena on selvittää ja edistää henkilön
työkykyä ja työelämävalmiuksia sekä tukea hänen pääsyään työmarkkinoille. Lue lisää työelämäkokeilusta täältä

Työelämäkokeilun ohjausta ja valmennusta järjestävät seuraavat yritykset:

Laajaa ohjaus- ja valmennuspalvelua:

Alkuvaiheen ohjaus- ja valmennuspalvelua:

 

Terveydenhoitajan palvelut
 

Terveydenhoitajan palvelut ovat osa työllisyyspalvelun asiakkaille tarjottavia palveluja. Tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen siten, että työllistymiseen liittyvien suunnitelmien tekeminen mahdollistuisi. Palvelutarpeen mukaan voimme hankkia asiantuntijalausuntoja ja konsultaatiota työkykyselvitysten tueksi.

Terveyden hoitajan esite

Palkkatuettu työ kaupungille
 

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu tarjoaa määräaikaisia, osa-aikaisia työsuhteita eri tehtävissä työnhakijan osaamisen ja tavoitteiden mukaan. Työ voi olla esim. ryhmäapulaisen työtä päiväkodissa tai museoapulaisen työtä museossa. Tavoitteena on työnhakijan ammatillisen osaamisen kehittyminen sekä työkokemuksen ja työelämätaitojen karttuminen.

Kotikunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville työnhakijoille (57 - 61v., joilla on työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttynyt) tarjotaan kokopäivätyötä kuuden kuukauden mittaisissa työsuhteissa huomioiden aiempi ammatillinen osaaminen.
 

Työhönvalmennus ja yritysyhteistyö


Haluatko tukea ja kannustusta työnhakuun, työnetsintään  tai työllistymis- ja koulutuspolkujen suunnitteluun? Työhönvalmennuksessa ja yritysyhteistyössä sinulla on mahdollisuus saada yksilöllistä palvelua työllistymisesi edistämiseksi, työnantajaverkostoja ja työkaluja päästäksesi töihin yrityksiin.

Työhönvalmennuksen ja yritysyhteistyönesite

Kuopion työllistämistuki työnhakijalle
Kuopion kaupungin työllistämistuki on yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille tarkoitettu tuki työnhaun tueksi. Kohderyhmän työnhakijat saavat merkiksi oikeudestaan tukeen työllistämistukikortin.

Työllistämistuki

Työssävalmennus
Työssävalmennuksessa saat työllisyyspalvelun yhteistyöyrityksiltä valmennusta työhön kiinnittyäksesi. Työssävalmennuksessa voi olla lyhyt työkokeilujakso, jonka jälkeen valmennus toteutetaan työsuhteessa.

Työssävalmennusta tuottavia yrityksiä:

Kohdennettu työnetsintä ja työhönvalmennus
Palvelussa painotetaan työnhakutaitojen kehittämistä. Valmennus keskittyy työnhakijan työhön pääsemisen edistämiseen. Valmennuksessa haetaan työnhakijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti työsuhteista työtä. Palvelun tuottavat työllisyyspalvelun palveluntuottajat.

Kohdennettua työnetsintää ja työhönvalmennusta tuottavia yrityksiä:

 

Hae työllisyyspalvelun asiakkuuteen


Ilmoittautumislomake työllisyyspalveluiden asiakkaaksi