Työnhakijalle


Kuopion työllisyyspalvelussa saat käyttöösi asiantuntevan palvelumme työllistymisesi edistämiseksi. Tervetuloa kuulemaan monipuolisesta tarjonnastamme!

Toimintamme perustuu alusta alkaen henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kuuntelemme tämänhetkisen tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi, ja niiden pohjalta teemme yhdessä suunnitelman kohti työllistymistäsi. Meillä on laaja valikoima palveluita, jotka kaikki ovat maksuttomia.

Palvelumme voidaan jakaa kolmeen ryhmään tavoitteesi ja palvelutarpeesi mukaan:

  1. Työhönpääsyä tukevat palvelut
  2. Osaamisen kehittymistä tukevat palvelut
  3. Työkykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut

Hae työllisyyspalvelun asiakkuuteen
 

Työhön pääsyä tukevat palvelut

Työhönvalmennus ja yritysyhteistyö

Haluatko tukea ja kannustusta työnhakuun, työnetsintään tai työllistymis- ja koulutuspolkujen suunnitteluun? Työhönvalmennuksessa ja yritysyhteistyössä sinulla on mahdollisuus saada yksilöllistä palvelua työllistymisesi edistämiseksi, työnantajaverkostoja ja työkaluja päästäksesi töihin yrityksiin.

Palkkatuettu työ kaupungille

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelussa on tarjolla myös määräaikaisia, osa-aikaisia työsuhteita eri tehtävissä osaamisesi ja tavoitteittesi mukaan. Kokopäivätyötä tarjotaan kotikunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville työnhakijoille (57–61v.), joilla on työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttynyt. Kuuden kuukauden mittaisissa työsuhteissa huomioiden aiempi ammatillinen osaaminen.

Nuorten työpolku -hanke


Nuorten työpolku -hankkeen (ESR) tavoitteena on ehkäistä nuorten työttömyyttä ja katkaista jo syntyneet työttömyysjaksot mahdollisimman nopeasti. Hanke toimii ajalla 1.2.2020 - 31.1.2023. Lue lisää hankkeen esitteestä (PDF).

Osaamisen kehittämistä tukevat palvelut

Taitopajat 2020 -kehityshanke

Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa ajalla 1.1.2019–30.6.2021. Lue lisää Taitopajat 2020 -kehityshankkeesta (pdf).

Tutustu miten voit kartuttaa digitaalisen osaamisen työelämätaitoja: Digitaitopajat 2020 aikataulut (pdf)

Niiralan Kulma ja Servica perehdyttävät ja valmentavat kiinteistöalan, varastoalan, monipalvelutyöntekijän ja laitoshuoltajan tehtäviin: Työtaitopajat Niiralan Kulma (pdf) Oy Työtaitopajat Servica Oy (pdf)

Kielitaitovalmennus kotoutumiskoulutuksen käyneille: Kielitaitopajat (pdf) Kielitaitopajat esite viranomaisille (pdf)

Kiinnostaako yrittäjyys tai muu itsensä työllistämisen muoto? 
Tutustu: Yrittäjyystaitopaja (pdf) Pienryhmävalmennusajat(pdf) 

AOK-Ammattiosaamisen kartoitus –hanke (ESR)


Pitkäaikaistyöttömille (12kk työttömänä) suunnatussa hankkeessa selvitetään ammattiosaamisen ajantasaisuus työmarkkinoille ja ohjataan tarvittaessa täydentämään osaamista koulutuksellisilla ratkaisuilla. Kartoitus tapahtuu Savon ammattiopistolla.

Opintoihin ja koulutukseen ohjaus
 

Työllisyyspalvelun asiakkaana käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivia koulutus-ja uravaihtoehtoja. Tavoitteena on eri koulutusvaihtoehtojen ja tukimuotojen selvitys (esim. työvoima-ja rekrykoulutus, ammattiosaamisen kartoitus-hanke, osatutkinnot, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, kelan ammatillinen kuntoutus), ammatillisen osaamisen päivittäminen ja räätälöinti työhön sopivaksi. Käytössäsi ovat oppilaitosyhteistyö ja -verkostot.
 

Työkykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut

Kuntouttava työtoiminta vuodelle 2020


Työ- ja toimintakykyä edistävä  kuntouttava työtoiminta kokonaisvaltaisena ostopalveluna

Oppimis- ja työelämävalmiuksia edistävä kuntouttava työtoiminta kokonaisvaltaisena ostopalveluna

Kuntouttava työtoiminta työ- ja toimintakykyä kartoittavana palveluna

Terveydenhoitajan palvelut


Tarjoamme sinulle tarvittaessa myös terveydenhoitajan palveluja tiloissamme. Tämän palvelun tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen siten, että työllistymiseen liittyvien suunnitelmien tekeminen mahdollistuisi. Palvelutarpeesi mukaan voimme hankkia asiantuntijalausuntoja ja konsultaatiota työkykyselvitysten tueksi.

Lue lisää terveydenhoitajan palveluista (pdf)

Monialainen yhteispalvelu (TYP)


Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu tarjoaa pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työllistymistä edistäviä monialaisia yhteispalveluja eri viranomaisten yhteistyössä ns. yhden luukun periaatteella. TE-toimiston, kunnan ja Kelan asiantuntijat etsivät kanssasi parhaita ratkaisuja työllistymisesi edistämiseksi. Polkusi työelämään voi kulkea esimerkiksi työkokeilun, koulutuksen, kuntouttavan työtoiminnan tai tuetun työn kautta. TYP-palvelussa pääset myös maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle sekä saat tarvittaessa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Lue lisää Monialaisesta yhteispalvelusta (pdf)
 

Kesätyöseteli


Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu jakaa keväällä 2020 kesätyöseteleitä nuorille. Kesätyöseteli on 300 euron arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin kesäkauden aikana 1.5.–31.8.2020. Palkan on oltava 2 viikon ajalta vähintään 450 €.

Kaikki kuopiolaiset yhdeksäsluokkalaiset saavat kesätyösetelin Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun kautta. Setelit toimitetaan suoraan yläkouluille ja jaetaan opinto-ohjaajien välityksellä. Seteli on tarkoitettu omatoimisen kesätyöhaun tukemiseksi ja sen toivotaan edesauttavan nuorten ensimmäisen kesätyöpaikan saamista.

Tämän lisäksi 15–19 -vuotiaat (v. 2001–2005 syntyneet) kuopiolaiset nuoret voivat hakea kesätyöseteliä ajalla 24.2.–15.3.2020 sähköisesti työllisyyspalvelun nettisivujen kautta. Näitä seteleitä on jaossa yhteensä 150 kpl.

Vaihtoehtoisesti kesätyösetelin voi käyttää niin sanottuun yritystukeen. Kesäyritystuen voi saada 17-24-vuotias Kuopiossa kirjoilla oleva Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus vähintään elokuun 2020 loppuun asti. Jos hakijoita on enemmän kuin jaettavia seteleitä, arvotaan saajat.
 

Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL-hankkeen (ESR) palvelut

Laajennettu työhaastatteluvalmennus


Palvelu on tarkoitettu ASKEL-hankkeen kohderyhmän asiakkaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta haastatteluvalmiuksien kehittämisessä ja työllistymisessä. Haastatteluvalmennuksen palveluntuottajia ovat:

ASKEL-työhönvalmennus
 

Valmennuksen tarkoituksena on auttaa työnhakijaa työllistymään työsuhteeseen tai löytää koulutuspaikka. Palvelu toteutetaan työnhakijan kanssa laadittujen yksilöllisten tavoitteiden ja tunnistettujen tarpeiden mukaisesti. Palvelussa painotetaan yksilöllisten työnhakutaitojen kehittämistä sekä osaamisen ja vahvuuksien hyödyntämistä työnhaussa ja/tai sopivan koulutuspaikan löytämisessä.

Taika-valmennus
 

Syvennettyä toiminnanohjausta tukevaa henkilökohtaista valmennusta. Tavoitteena on auttaa työnhakijaa työllistymään tai siirtymään koulutukseen.


Tytti-valmennus
 

Valmennus on suunnattu yli 30-vuotiaille työnhakijoille. Tavoitteena on saada käsitys erilaisista ammattialoista ja miten niissä opiskelu toteutuu sekä lisätä tietoutta erilaisista opiskelumuodoista. Valmennuksen jälkeen tavoitteena on, että työnhakija hakeutuu suorittamaan tutkintoa, osatutkintoa tai muuta työllistymistä edistävää koulutusta tai työllistyy palvelun avulla työsuhteiseen työhön osaamisen mukaan (myös oppisopimuskoulutus). Valmennus toteutetaan työnhakijan kanssa laadittujen yksilöllisten tavoitteiden ja tunnistettujen tarpeiden mukaisesti.

Savon ammattiopisto (pdf)