Urgenche-hanke


Kuopion kaupunki osallistui vuosina 2011-2014 EU-rahoitteiseen Urgenche-hankkeeseen, jossa selvitettiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteiden vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkittavana olivat mm. eri polttoaineiden, lämmitys- ja liikennevaihtoehtojen, rakennusten energiatehokkuuden ja kaavoituksen kautta syntyvät terveysvaikutukset.

Suomesta hankkeessa olivat Kuopion kaupungin lisäksi mukana Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos ja Suomen Ympäristökeskus. Hankkeen muut tutkimuskaupungit olivat Basel, Stuttgart, Rotterdam ja Thessaloniki sekä Suzhou ja Xi'an Kiinasta. Hanketta rahoitti Euroopan Unionin 7. puiteohjelma.

Kuopion tapaustutkimuksessa arvioitaviksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimenpiteiksi valittiin 1) biomassan käytön lisäys kaukolämmön tuotannossa, 2) biopolttoaineiden käytön lisäys liikenteessä sekä 3) rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

Hankkeen tulokset


URGENCHE-hankkeessa tehty tarkastelu osoitti, että Kuopion kaupunkialueen CO2-päästöistä voitaisiin vähentää yli puolet lisäämällä biomassan määrä 50%:iin Haapaniemen voimalaitoksella käytetystä polttoaineesta, vähentämällä lämmitysenergian kulutusta asuntojen energiaparannuksilla ja lisäämällä biopolttoaineiden määrä liikenteessä 30%:iin. Toimenpiteet vähentäisivät myös paikallisia pienhiukkasten kokonaispäästöjä huomattavasti. Puun pienpolton lisääminen vähentäisi jonkin verran CO2-päästöjä, mutta lisäisi terveydelle haitallisia pienhiukkaspäästöjä.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142