Uusien omakotitonttien 1. hakukerta


Kaupungin tonttipalvelut järjestää omakotitonteista kyselyn, jonka tavoitteena on selvittää tonteista kiinnostuneiden mielipiteitä niin tonteista, niiden sijainneista kuin tontinvalintaan vaikuttavista seikoistakin. Kerätyn tiedon avulla Kuopion kaupungin tonttipalveluiden, asemakaavoituksen sekä strategisen maankäytön on mahdollisuus paremmin tunnistaa tontinhakijoiden tarpeita sekä mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ottamaan ne huomioon kaupungin tonttitarjonnassa. Vastausaikaa kyselyyn on 31.3.2020 asti. Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme teatteriliput kahdelle. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä >>>

Uusia tontteja Hiltulanlahdesta
Kaupunki laittaa syksyllä 2020 haettavaksi 56 uutta vuokrattavaa omakotitonttia Hiltulanlahdesta. Tarkemmat tiedot tonteista hakuohjeineen ja hakemuskaavakkeineen ovat saatavilla kaupungin karttapalvelussa hakuajan alkaessa.

Kartta (pdf)
Taulukko tonteista (pdf)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
0800 918 511
017 185 044
Suokatu 42 (valtuustotalon pääaula)

Hakemuslomakkeet Hakemuslomakkeet

Ohjeet Ohjeet