Välineet, koneet ja laitteet


Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Hakuaika


Tämän asetuksen mukaisia taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987, 20 §).