Valtuustoaloitteet


Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä. Kokouspöytäkirjat 22.5.2017 saakka löytyvät Dynasty-tietopalvelusta ja 21.6.2021 saakka Dynasty-tietopalvelusta sekä 9.8.2021 alkaen Dynasty-tietopalvelusta.

Vuoden 2022 valtuustoaloitteet

28.11.2022 Valtuustoaloite / Vuosittainen Pride-liputus Kuopioon Pride-viikolla - Tanja Airaksinen ja Henna-Riikka Pitkänen ym.
19.9.2022 Valtuustoaloite / Petosenlammen umpeenkasvun ehkäiseminen - Vuokko Hämäläinen, Pauli Kainulainen ja Risto Pirinen ym.
16.5.2022 Valtuustoaloite / Ampumaharrastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi Kuopion alueella - Karoliina Partanen ja Marko Kilpi ym.
16.5.2022 Valtuustoaloite / Maantien 551 valaiseminen Karttulan ja Syvänniemen taajamien kohdalla - Risto Pirinen ja Vuokko Hämäläinen ym.
28.3.2022 Valtuustoaloite / Kuopiosta pölyttäjäystävällinen kaupunki - Kaisa Kantele ym.
21.2.2022 Valtuustoaloite / Nilsiän kuntakeskuksen alueelle liikkuva päivystävä sairaanhoidon palvelu - Nina Hakokivi ja Hannu Kokki ym.
21.2.2022 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin pitkäaikais- ja osatyökykyisten työttömyyden ratkaiseminen - Kaija Sääski, Tiina Kaartinen ja Irja Sokka ym.
21.2.2022 Valtuustoaloite säännöllisten työhyvinvointikyselyiden käynnistämiseksi ja hyödyntämiseksi - Neeta Röppänen ym.
21.2.2022 Valtuustoaloite / Selkokieli käyttöön Kuopion kaupungin palveluissa, viestinnässä ja päätöksistä tiedottaessa - Tuula Väätäinen ja Nina Hakokivi ym.