Valtuustoaloitteet


Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä. Kokouspöytäkirjat 22.5.2017 saakka löytyvät Dynasty-tietopalvelusta ja 12.6.2017 alkaen Dynasty-tietopalvelusta.

Vuoden 2020 valtuustoaloitteet

30.11.2020 Valtuustoaloite / UNICEFin Lapsiystävällinen kunta-malliin hakeutuminen - Keskustan valtuustoryhmä ym.
9.11.2020 Valtuustoaloite / Ilmastohätätilan julistaminen Kuopioon - Kaisa Kantele, Laura Meriluoto, Irja Sokka ja Rauno Taskinen ym.
9.11.2020 Valtuustoaloite / Kotimaisen ja lähiruuan osuuden kasvattaminen Kuopiossa - Harri Auvinen ym.
5.10.2020 Valtuustoaloite / Kouluille yhtenäiset toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitoon - Kuopion Kokoomuksen valtuustoryhmä ja 1. allekirjoittaja Marko Kilpi ym.
16.3.2020 Valtuustoaloite / Asiointiliikenteen järjestäminen liitoskuntien taajamiin - Kari Loponen ja Tuula Savolainen ym.
16.3.2020 Valtuustoaloite / Maahanmuuttajien täsmäkoulutus vanhustyöhön - Leila Savolainen ym.
16.3.2020 Valtuustoaloite / Kertakäyttökirjoista luopuminen Kuopion kaupungin alakouluissa ja siirtyminen käyttämään vihkoja - Björn Cederberg ym.
16.3.2020 Valtuustoaloite / Neulaniemen latuverkoston avartaminen - Eero Wetzell ym.