Valtuustoaloitteet


Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä. Kokouspöytäkirjat 22.5.2017 saakka löytyvät Dynasty-tietopalvelusta ja 21.6.2021 saakka Dynasty-tietopalvelusta sekä 9.8.2021 alkaen Dynasty-tietopalvelusta.

Vuoden 2021 valtuustoaloitteet

8.11.2021 Valtuustoryhmien valtuustoaloite / Kuopion nuorisovaltuuston puheenjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksiin.
4.10.2021 Valtuustoaloite / Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille - Pekka Timonen ja Heli Eskelinen ym.
9.8.2021 Valtuustoaloite luvallisen mopopaikan järjestämiseksi Kuopion kantakaupungin alueelle - Henna-Riikka Pitkänen ym.
17.5.2021 Valtuustoaloite / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon - Kuopion Keskustan valtuustoryhmä ym.
17.5.2021 Valtuustoaloite / Lasten kotihoidon tuen kuntalisän kuopiolainen malli - Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä ym.
17.5.2021 Valtuustoaloite / Vanhusten kotihoitopalvelujen toimivuus ja resurssointi - Iris Asikainen ym.
22.3.2021 Valtuustoaloite / Yhden palvelupisteen kautta toteutettava palveluohjaus - Keskustan Kuopion valtuustoryhmä ym.
22.3.2021 Valtuustoaloite / Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille -
Kaisa Kantele ja Vihreä valtuustoryhmä ym.
15.2.2021 Valtuustoaloite / Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelman päivitys synkronoidusti metsäohjelman kanssa - Petri Nieminen ja Marja Berg ym.
15.2.2021 Valtuustoaloite /Selvityksen tekeminen valtuustolle Fennovoiman osakkeiden tilanteesta ja kaupungin kokonaisriskeistä asiassa - Kuopion Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
15.2.2021 Valtuustoaloite / Omaishoidon tuen kriteerien tarkistaminen - Minna Reijonen ja Matti Vanhanen ym.
15.2.2021 Valtuustoaloite / Kiinteistöverojen selvittäminen yleishyödyllisten rakennusten osalta - Minna Reijonen ja Matti Vanhanen ym.
15.2.2021 Valtuustoaloite / Myöhäisemmän koulupäivän alkamisajan kokeilu - Aleksi Eskelinen ym.