Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto


Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Palveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisella hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa vammaispalveluyksiköstä.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät vastaavat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja palvelusuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kehitysvammaisten erityisneuvola arvioi ja suunnittelee asiakkaidensa tarvitsemia, kehitysvammalain mukaisia kuntoutus- ja tukitoimia ja ohjaa tarvittaviin palveluihin.

Vammaispalvelut löytyvät koottuna Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluja -sivulta.

Asunnonmuutostyöt


Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen ja WC- ja pesutilojen muutostyöt.

Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin esim. nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai  vähävarainen, Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Hae lomakkeet:

Henkilökohtainen apu


Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuopiossa henkilökohtainen apu toteutetaan avustajakeskuksen kautta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana.

Avustajakeskus

Avustajakeskus ohjaa ja neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä toimii palkkioiden sijaismaksajana sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen vammaispalveluyksiköstä.

Kuljetuspalvelut


Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan (kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta). Kuopiossa kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää matkojenyhdistelykeskus (MYK).

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Palveluasuminen


Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Päivätoiminta


Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa, tavoitteellista toimintaa.

Välineet, koneet, laitteet


Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Hakuaika:

Tämän asetuksen mukaisia taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987, 20 §).

Sopeutumisvalmennus


Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

Omavalvontasuunnitelmat

Yhteystiedot Yhteystiedot

Vammaispalveluyksikkö

Käyntiosoite:

Tulliportinkatu 15 H, 3. krs

70100 Kuopio

 

Postiosoite:

PL 227

70101 Kuopio

 

Sähköpostiosoite:

vammaispalvelut(at)kuopio.fi

 

Asiakasvastaanotto tapahtuu ajanvarauksella

Asiakaspalaute

Vammaisten palveluohjaus Vammaisten palveluohjaus

Sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat

Postinumerot: 70100, 70110                        Sosiaalityöntekijä 044 718 7205                            Palveluohjaaja 044 718 1715

Postinumerot: 70150, 70200, 70210, 70240, 70260, 70280, 70400, 70420, 70600, 70620  Sosiaalityöntekijä 044 718 3629                 Palveluohjaaja 044 718 1715

Postinumerot: 70300, 70340, 70500, 70900, 70910, 70940, 71130, 71150, 71160, 71210, 71260, 71310, 71330, 71360, 71380              Sosiaalityöntekijä 044 718 5946                            Palveluohjaaja 044 718 1886                     Palveluohjaaja 044 718 3224

Postinumerot: 70460, 70700, 70780, 71480, 71490, 71520, 71570, 71610, 71650, 72100, 72140  Sosiaalityöntekijä 044 718 3223               Palveluohjaaja 044 718 4997

Postinumerot: 70800, 70820, 70840,70870                                                                        Sosiaalityöntekijä 044 7188422  Palveluohjaaja 044 718 4997

Postinumerot: 71460, 71660, 71670, 71680, 71690, 71720, 71730, 71740, 71745, 71750, 71760, 71775, 71840, 71830, 71910, 71950, 72400, 72490, 73100, 73300, 73310, 73320, 73350, 73360, 73410, 73460, 73470, 73500, 73600, 73710, 73730, 73770, 73810, 73830, 73850, 73900, 73970, 73990  Sosiaalityöntekijä 044 718 8422                    Palveluohjaaja 044 718 1886

Lasten ja nuorten tiimi

Sosiaalityöntekijä 044 718 3297

0-13 v. palveluohjaaja    044 718 3210

14-17 v. palveluohjaaja  044 718 3294

 

Avustajakeskus Avustajakeskus

Palveluohjaajat
017 186 366
puhelinaika ma–pe
klo 9–11 ja 12-13
avustajakeskus.palveluohjaus(at)kuopio.fi

Palkkasihteerit
017 186 371
puhelinaika ma–pe
klo 9–11 ja 12-13
avustajakeskus(at)kuopio.fi

Vammaisavustajat
044 718 7914
044 718 7916

044 718 3266

044 718 3002

 

Kehitysvammaisten palveluohjaus ja erityisneuvola Kehitysvammaisten palveluohjaus ja erityisneuvola

Aikuisten palvelut
044 718 3211
044 718 1715
044 718 4997
044 718 1886

Lasten palvelut 0-16 v.
044 718 3297
044 718 3210

Lääkäri (ajanvaraus terveyskeskusavustaja)
044 718 3251

Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki

Omaishoidontuki

0-17 v. palveluohjaaja

044 718 3294

18-64 v. palveluohjaaja
044 718 3224

 

Muut yhteystiedot Muut yhteystiedot

Kehittämiskoordinaattori
044 718 3510

Hallintopalvelusihteeri
044 718 3200

Matkojenyhdistelykeskus Matkojenyhdistelykeskus

Kuljetustilaukset
017 183 183

Kuljetustilaukset sähköpostitse:

kuljetukset@sansia.fi

Sähköpostitse tehdyn tilauksen on oltava MYKissä viimeistään lähtöpäivää edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Jos kyytitarve on esim. maanantaina, on tilaus oltava MYKin sähköpostissa viimeistään perjantaina klo 14.00.

Tilauksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • kuka lähtee
  • mistä lähtee
  • minne on menossa
  • milloin (päivämäärä ja toivottu kellonaika)
  • erityistarpeet matkaa varten (esimerkiksi invataksin tarve, apuvälineet).

Kun tilaus on käsitelty, lähetetään tilaajalle vastausviesti.