Vammaispalvelut


Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Palveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisella hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa vammaispalveluyksiköstä.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät vastaavat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja palvelusuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vammaispalvelut löytyvät koottuna Palvelukoosteet-sivulta.

Asunnonmuutostyöt


Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen ja WC- ja pesutilojen muutostyöt.

Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin esim. nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai  vähävarainen, Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Hae lomakkeet:

Henkilökohtainen apu


Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuopiossa henkilökohtainen apu toteutetaan avustajakeskuksen kautta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana.

Avustajakeskus

Avustajakeskus ohjaa ja neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä toimii palkkioiden sijaismaksajana sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen vammaispalveluyksiköstä.

Kuljetuspalvelut


Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan (kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta). Kuopiossa kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää matkojenyhdistelykeskus (MYK).

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Palveluasuminen


Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Päivätoiminta


Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa, tavoitteellista toimintaa.

Välineet, koneet, laitteet


Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Sopeutumisvalmennus


Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

Kuntoutusohjaus

Ylimääräiset erityisravintokustannukset

Ylimääräiset vaatetuskustannukset

 

Kehitysvammapalvelut


Kehitysvammaisten palvelut järjestetään erityishuoltolain mukaisesti.  Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, omintakeista toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Erityisneuvolan palvelut


Kehitysvammapalveluiden sosiaalityöntekijä ja palveluohjaajat vastaavat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja kuntoutussuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan, lääkärin ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kehitysvammapalvelut löytyvät koottuna Palvelukoosteet-sivulta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tulliportinkatu 15 H, 3. krs
70100 Kuopio

Vammaisten palveluohjaus Vammaisten palveluohjaus

Sosiaalityöntekijät

Asiakasvastaanotolle pääsee ajanvarauksella

Keskusta, Rönö ja Haapaniemi 044 718 7205

Niirala, Särkiniemi, Itkonniemi, Linnanpelto, Männistö, Saarijärvi, Kelloniemi,
Rahusenkangas, Inkilänmäki, Kettulanlahti, Päiväranta, Sorsasalo, Riistavesi, Vehmersalmi ja
Pohjoinen maaseutu
044 718 5946

Puijonlaakso, Rypysuo, Julkula, Neulamäki, Jynkkä, Levänen, Petonen, Hiltulanlahti,
Kurkimäki, Karttula, Saaristokaupunki ja eteläinen maaseutu
044 718 3223

Juankoski, Nilsiä, Maaninka 044 718 8422

Avustajakeskus Avustajakeskus

Palveluohjaajat

017 186 366
puhelinaika ma–pe klo 8–11
avustajakeskus.palveluohjaus(at)kuopio.fi

Toimistosihteerit
017 186 371
puhelinaika ma–pe klo 8–11
avustajakeskus(at)kuopio.fi

Vammaisavustajat
044 718 7914
044 718 7916

Kehitysvammaisten palveluohjaus Kehitysvammaisten palveluohjaus

Aikuisten palvelut

044 718 3211
044 718 4997
044 718 3224
044 718 1886

Lasten palvelut
044 718 3210

Lääkäri (ajanvaraus terveyskeskusavustaja)
044 718 3251

Muut yhteystiedot Muut yhteystiedot

Kehittämiskoordinaattori
044 718 3510

Hallintopalvelusihteeri
044 718 3200

Matkojenyhdistelykeskus Matkojenyhdistelykeskus

Kuljetustilaukset
017 183 183