Vammaisten asumispalvelut


Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin. Asiakas maksaa vuokran ja muut normaalit asumisen ja elämisen kustannukset. Palveluasumiseen liittyvät tukitoimet ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen toteutetaan Kuopiossa ostopalveluna.

Kehitysvammaisten asumispalvelut


Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu millaista asumispalvelua hän tarvitsee. Asumista järjestetään kaupungin omissa asumisyksiköissä ja lisäksi palvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asumispalveluja ovat tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Asumispalvelujen myöntäminen erityisryhmien asiakkaille perustuu asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Osa asumispalvelukohteista on arava- ja korkotukivuokra-asuntoja (ARA). Näihin pyydetään erilliset liitteet ja hakemus.

Sähköinen ARA-asuntohakemus

Kuopion kaupungin omat kehitysvammaisten asumisyksiköt Kuopion kaupungin omat kehitysvammaisten asumisyksiköt

Maljapuron palvelukoti.
Museokatu 16, 70100 Kuopio
p. 044 718 1206

Puusepän asumisyksikkö
Suokatu 14, 70100 Kuopio
p. 044 718 1769

Hevoshaan asumisyksikkö
Uudispellontie 2-4
73500 Juankoski
p. 044 718 8997 ja 044 718 8920

Peippola
Niuvantie 4
70210 Kuopio
p. 044 718 3290 ja 044 718 1465
(Toiminta käynnistyy keväällä 2022)

Omavalvontasuunnitelmat

Maljapuron palvelukoti
Puusepän asumisyksikkö
 

Arkistointiohjeistus ja asiakasasiakirjojen luovutuslomake asumispalvelutuottajille

Ohjeistus ja luovutuslomake