Vanhat rakennuslupapiirustukset

Arkistoidut rakennuslupapiirustukset

Lupapiste Kauppa


Lupapiste Kaupan kautta voit hankkia rakennus- ja toimenpidelupiin liittyviä arkistoituja digitoituja dokumentteja. Digitoitua aineistoa on saatavilla seuraavasti :

  • Lupapäätökset ja -piirustukset vuodesta 2015 eteenpäin
  • Em. lupien loppukatselmuspöytäkirjat, jos loppukatselmus on pidetty
  • Lupapisteen kautta haettujen lupien arkistoidut dokumentit
  • Ruutukaava-alueen lupa-asiakirjat kaupunginosista 1, 2 ja 3. Kaupunginosan 4 asiakirjoja digitoidaan parhaillaan.

Dokumentit ovat saatavissa pdf/a formaatissa. Kysymyksiä digitoidusta aineistosta voit lähettää sähköpostitse: rakennusvalvonta@kuopio.fi

Asiakirjoja, joita ei vielä ole sähköisessä muodossa saatavilla, voit tilata katsottavaksi tai kopioitavaksi kaupunginarkistosta.

Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta


Tilaukset voi tehdä