Vesiosuuskunta-avustukset

Kuopion kaupunki avustaa ja toimii asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa. Avustettavien hankkeiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se voi maksimissaan olla 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustuksien tavoitteena on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen. Vesiosuuskunnalle myönnettävällä tuella pyritään mm. tasaamaan eri rakennusolosuhteista aiheutuvia kustannuseroja ja takaamaan mahdollisimman tasapuoliset liittymismaksut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin eri puolilla Kuopiota.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja riippuvat mm. kunnan käyttötalousarvoista. Avustus myönnetään vesihuoltolaitokselle, jonka hanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten linjauksen mukaiseksi.

Avustuksen myöntämisperiaatteet perustuvat Kuopion kaupunginvaltuuston päätökseen. Avustukset myönnetään vuosittain ja avustusta voi hakea vuosittain erillisellä avustushakemuslomakkeella. Avustukset myöntää Kuopion kaupunginhallitus.

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut valvoo avustusrahan käyttöä ja osallistuu rakennushankkeisiin ottamalla osaa työmaakokouksiin, eri työmaatarkastuksiin ja vastaanottotarkastukseen. Suunnittelupalvelut tarkistavat avustuksien perusteena olevat menotositteet laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistetun kirjanpidon pääkirjaotteen. Avustus maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien kustannusten perusteella vesihuoltolaitokselle. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10 000 eurolla.

Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 16:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kaupunginarkisto
Maanantai
08:00 - 15:30
Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 15:30
Yrityspalvelu
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30

Valtuustotalolla sijaitsee kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, kaupunginarkisto, yrityspalvelu sekä keskeiset kaupunkiympäristön palvelut

Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

PostiosoitePuhelinnumero

  • (+358) 17185048

  • 0800918511

    ( Maksuton )
Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 16:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kaupunginarkisto
Maanantai
08:00 - 15:30
Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 15:30
Yrityspalvelu
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30

Vesihuollon avustukset
Periaatteet Kuopion kaupungin vesihuoltoavustuksista.
Vesihuoltolaitokset Kuopiossa
Kuopiossa sijaitsevat vesihuoltolaitokset

Vesihuollon avustaminen


Kuopion kaupunki avustaa ja toimii asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa. Avustettavien hankkeiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se voi maksimissaan olla 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustuksien tavoitteena on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen. Vesiosuuskunnalle myönnettävällä tuella pyritään mm. tasaamaan eri rakennusolosuhteista aiheutuvia kustannuseroja ja takaamaan mahdollisimman tasapuoliset liittymismaksut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin eri puolilla Kuopiota.

Avustuksen myöntämisperiaatteet perustuvat kaupunginvaltuuston päätökseen.  Avustukset myönnetään vuosittain ja avustusta voi hakea vuosittain oheisella avustushakemuslomakkeella. Avustukset myöntää Kuopion kaupunginhallitus.

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut valvoo avustusrahan käyttöä ja osallistuu rakennushankkeisiin ottamalla osaa työmaakokouksiin, eri työmaatarkastuksiin ja vastaanottotarkastukseen. Suunnittelupalvelut tarkastavat avustuksien perusteena olevat menotositteet ja maksavat avustukset vesihuoltolaitosten tileille maksatushakemuksen perusteella.

Linkit Linkit

Rakentamisaluekartta

Lomakkeet Lomakkeet