Viksu kuopiolainen -kokeilu

Kuopiossa käynnistyy elokuussa Viksu kuopiolainen -kokeilu. Kokeiluun ilmoittautuneet kotitaloudet kokeilevat kuukauden ajan pyörittää arkeaan pienemmällä hiili- ja materiaalijalanjäljellä. Kokeilu on osa kansainvälistä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä, johon osallistuu kotitalouksia myös Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Kiihdyttämössä on tällä hetkellä mukana Suomesta yhteensä kahdeksan kaupunkia. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä koordinoivat saksalainen Wuppertal-instituutti, Suomessa D-mat oy ja Kuopiossa Kuopion kaupunki.

Yhteistyöyrityksiä kaivataan lisää

Kokeiluun kaivataan mukaan lisää yhteistyöyrityksiä, joiden tarjoamia palveluita tai tuotteita osallistujat voisivat testata kuukauden kestävän kokeilujakson aikana. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi energiayhtiöt, yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä tarjoavat yritykset tai ruuan kuljetuspalvelua tarjoavat yritykset. Syksyllä 2018 Porvoossa järjestettiin vastaava kokeilu kahdeksalle kotitaloudelle. Siellä olivat yrityspuolelta mukana muun muassa Shareit Bloxcar Oy, Bohemia, Gasum Oy, Helkama-yhtiöt, Hyundai, Oy Kaj Forsblom Ab, Porvoon Liikenne Oy, Kauppahalli24, Porvoon Energia Oy, Porvoon vesi, Playgreen Finland Oy, Rosk´n Roll Oy Ab ja Ruokaboksi Oy.

Kokeilussa mukana 48 pohjoissavolaista kotitaloutta (ilmoittautuminen on sulkeutunut)

Kokeiluun on ilmoittautunut mukaan 48 pohjoissavolaista kotitaloutta, jotka kokeilevat kuukauden ajan pyörittää arkeaan pienemmällä hiili- ja materiaalijalanjäljellä. Mukana on kotitalouksia niin keskustoista, lähiöistä kuin maaseudulta ja erilaisista asumismuodoista (kerros-, rivi- ja omakotitaloista).

Kokeilussa lasketaan mukana olevien kotitalouksien hiilijalanjäljet nykyisen kulutuksen perusteella, eli elämäntapojen ilmastopäästöt, sekä materiaalijalanjäljet, eli luonnonvarojen kulutus. Jalanjäljen kokoon vaikuttavat muun muassa päivittäiset ateriat ja talouden käyttämät liikkumismuodot. Saadun tiedon pohjalta kotitaloudet kehittävät oman kestävän elämän tiekarttansa yhteisessä työpajassa. Tiekartasta kotitaloudet poimivat jalanjälkensä pienentämiseksi asioita ja keinoja, joita haluavat lähteä kokeilemaan kuukauden kestävässä kokeilujaksossa.


Kuva: Tiekartan tekoa

Mahdollisia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen voisivat olla esimerkiksi yhteiskäyttöautojen, kotiinkuljetuspalveluiden, tehokkaiden tilaratkaisujen, kestävien ja edullisten liikkumistapojen käyttäminen tai vaikkapa uusien proteiinilähteiden hyödyntäminen ruokavaliossa. Kokeilujakson aikana mahdollisesti käytettävistä palveluista päätetään yhteistyössä asiantuntijoiden ja kotitalouksien kanssa. Osallistujat pääsevät kokeilemaan keskeisiä toimenpiteitä ja kokeilun päätteeksi keskustellaan kaupungin, palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimista, joilla kestäviä ratkaisuja voitaisiin mahdollisesti saada laajempaan käyttöön.

Kotitaloudet ovat aiemmissa vastaavissa kokeilussa pystyneet pienentämään hiilijalanjälkeään kymmenillä prosenteilla, mikä myös osaltaan johti elämänlaadun parantumiseen sekä kustannusten pienenemiseen monilla osallistujilla.

Aikataulu 2019:

  • Kesäkuu-elokuu: kotitalouksien ja yritysten ilmoittautuminen mukaan
  • Elokuu-syyskuu: kotitalouksien hiili- ja materiaalijalanjäljen laskenta
  • Mittausjakso la 24.8 – la 31.8: mittausjakson aikana kotitaloudet täyttävät lomakkeita osittain kulutusseurannan ja osittain vuosittaisen (tiedossa olevan) kulutuksen perusteella
  • Tiekartta-työpaja la 14.9 (kesto noin 4-5 h): työpajassa laaditaan kotitalouksille tiekartat ja valitaan kokeilujaksolla testattavat elämäntavat/palvelut (mukana kotitaloudet ja yritykset)
  • Kokeilujakso la 28.9 – su 27.10: tiekartasta valittujen elämäntapojen/palvelujen kokeilua (kotitaloudet)
  • Tulevaisuus-työpaja ke 13.11 (kesto muutamia tunteja): Työpajassa käydään läpi kokeilujakson tuloksia ja sen herättämiä ajatuksia (mukana kotitaloudet ja yritykset).

Lisätietoa:
Kuopion kaupunki, energianeuvoja Mari Turunen
puh. 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi

D-mat oy, toimitusjohtaja Michael Lettenmeier
puh. 040 5412 876

Linkkejä: