Viksu kuopiolainen -kokeilu


Kuopiossa käynnistyi elokuussa Viksu kuopiolainen -kokeilu. Kokeiluun ilmoittautuneet kotitaloudet kokeilevat kuukauden ajan pyörittää arkeaan pienemmällä hiili- ja materiaalijalanjäljellä. Kokeilu on osa kansainvälistä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä, johon osallistuu kotitalouksia myös Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Kiihdyttämössä on mukana Suomesta yhteensä kahdeksan kaupunkia. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä koordinoivat saksalainen Wuppertal-instituutti, Suomessa D-mat oy ja Kuopiossa Kuopion kaupunki.

Kokeilussa mukana 31 pohjoissavolaista kotitaloutta

Kokeiluun ilmoittautuneet 31 pohjoissavolaista kotitaloutta kokeilevat kuukauden ajan pyörittää arkeaan pienemmällä hiili- ja materiaalijalanjäljellä. Mukana on kotitalouksia niin keskustoista, lähiöistä kuin maaseudulta ja erilaisista asumismuodoista (kerros-, rivi- ja omakotitaloista).

Aluksi kokeilussa laskettiin mukana olevien kotitalouksien hiilijalanjäljet nykyisen kulutuksen perusteella, eli elämäntapojen ilmastopäästöt, sekä materiaalijalanjäljet, eli luonnonvarojen kulutus. Jalanjäljen kokoon vaikuttavat muun muassa päivittäiset ateriat ja talouden käyttämät liikkumismuodot. Saadun tiedon pohjalta kotitaloudet kehittivät oman kestävän elämän tiekarttansa yhteisessä työpajassa 14.9.2019. Tiekartasta kotitaloudet poimivat jalanjälkensä pienentämiseksi asioita ja keinoja, joita he kokeilevat kuukauden kestävässä kokeilujaksossa ajalla 28.9 – 27.10.2019.

Osallistujat tekevät tiekarttaa työpajassa.
Kuva: Tiekartan tekoa

Mahdollisia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen voivat olla esimerkiksi yhteiskäyttöautojen, kotiinkuljetuspalveluiden, tehokkaiden tilaratkaisujen, kestävien ja edullisten liikkumistapojen käyttäminen tai vaikkapa uusien proteiinilähteiden hyödyntäminen ruokavaliossa. Kokeilujakson aikana käytettävistä palveluista päätetään yhteistyössä asiantuntijoiden ja kotitalouksien kanssa. Osallistujat pääsevät kokeilemaan keskeisiä toimenpiteitä ja kokeilun päätteeksi keskustellaan kaupungin, palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimista, joilla kestäviä ratkaisuja voitaisiin mahdollisesti saada laajempaan käyttöön.

Kotitaloudet ovat aiemmissa vastaavissa kokeilussa pystyneet pienentämään hiilijalanjälkeään kymmenillä prosenteilla, mikä myös osaltaan johti elämänlaadun parantumiseen sekä kustannusten pienenemiseen monilla osallistujilla.

Yhteistyöyritykset tarjoavat palveluita ja tuotteita


Kokeilussa ovat mukana yritysyhteistyökumppaneina Blox Car (Shareit BloxCar Oy), Citypörssi –kirpputori, Kuopas (Kuopion Opiskelija-asunnot Oy), Preventos Informatics Oy, Savon Voima Oy, Savonia Grasshopper Oy, Vertos Oy sekä Vilkku –joukkoliikenne ja –kaupunkipyörät.

Blox Car tarjoaa kotitalouksille mahdollisuutta antaa autonsa vertaisvuokraukseen. Citypörssi-kirpputorille kotitaloudet voivat viedä myyntiin omia tarpeettomia tavaroitaan ja myös ostaa sieltä kierrätystavaraa. Kuopas on mukana kokeilussa yhteistyössä Preventos Informatics Oy:n kanssa, joka asentaa yhteen Kuopaksen asuntokohteeseen etäluettavia Iot-vesimittareita. Savon Voima Oy tarjoaa kotitalouksille lainaan sähkönkulutusmittareita kokeilujakson ajaksi. Savonia Grasshopper Oy tuo kotitalouksille mahdollisuuden päästä maistamaan vaihtoehtoista proteiininlähdettä, eli kotimaisia heinäsirkkoja. Vertos Oy:n kautta kotitaloudet pääsevät halutessaan kokeilemaan Heimgart-miniversojen kasvatusta omassa kodissaan. Lisäksi Vilkku –joukkoliikenne tarjoaa kotitalouksille joukkoliikenteen käyttöä kokeilujakson ajan sekä opastusta sähköisten kaupunkipyörien käyttöön.

Kokeilun aikataulu 2019:
 

  • Kesäkuu-elokuu: kotitalouksien ja yritysten ilmoittautuminen mukaan
  • Elokuu-syyskuu: kotitalouksien hiili- ja materiaalijalanjäljen laskenta
  • Mittausjakso la 24.8 – la 31.8: mittausjakson aikana kotitaloudet täyttävät lomakkeita osittain kulutusseurannan ja osittain vuosittaisen (tiedossa olevan) kulutuksen perusteella
  • Tiekartta-työpaja la 14.9: työpajassa laaditaan kotitalouksille tiekartat ja valitaan kokeilujaksolla testattavat elämäntavat/palvelut (mukana kotitaloudet ja yritykset)
  • Kokeilujakso la 28.9 – su 27.10: tiekartasta valittujen elämäntapojen/palvelujen kokeilua (kotitaloudet)
  • Tulevaisuus-työpaja ke 13.11: Työpajassa käydään läpi kokeilujakson tuloksia ja sen herättämiä ajatuksia (mukana kotitaloudet ja yritykset).

Lisätietoa:
Kuopion kaupunki, energianeuvoja Mari Turunen
puh. 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi

D-mat oy, toimitusjohtaja Michael Lettenmeier
puh. 040 5412 876
Logo Sustainable Lifestyles Accelator.

Linkkejä Linkkejä