Viksu Kuopio


Kuopion strategian yksi päätavoitteista on Resurssiviisas Kuopio. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisausohjelman avulla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Toimimalla resurssiviisaasti eri organisaatiot ja toimijat voivat saada käyttöönsä Viksu Kuopio -tunnuksen. Viksu Kuopio -tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaustekoihin ja kertomaan niistä. Tehdään Kuopiosta yhdessä Viksu!

Tunnuksen myöntää resurssiviisausohjelman ohjausryhmä 1–2 kertaa vuodessa. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että

  • organisaatio on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaa
  • organisaatiossa on nimetty vastuuhenkilö, kuten ekotukihenkilö tai muu resurssiviisaudesta tai ympäristöstä vastaava henkilö
  • organisaatio on tehnyt alkukartoituksen ja valinnut kehittämistoimenpiteet
  • organisaatio tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti.

Voit ilmoittaa organisaatiosi mukaan tällä lomakkeella.

Tunnuksen saaneet julkaistaan tällä sivulla. Lisäksi sivulla kerrotaan Kuopion ilmasto- ja resurssiviisaustyöstä sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Lisätietoja Lisätietoja

Projektivastaava
Minna Kuuluvainen
044 718 2148

Ympäristöasiantuntija
Tapio Kettunen
044 718 2187

Linkkejä Linkkejä