Voimassa olevat linjaukset

Päivitys tulossa 19.1.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 23.12.2020-22.1.2021 kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Näillä tilaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi konsertteja, teatterinäytöksiä, festivaaleja, markkinoita, urheilutapahtumia ja muita urheiluotteluita sekä -turnauksia.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen koronaepidemiatilanne on huonontunut siten, että Kuopiossa ollaan 18.1.2021 siirrytty epidemian kiihtymisvaiheeseen.

THL:n ohjeen mukaiset kiihtymisvaiheen maskisuositukset otetaan käyttöön Kuopiossa: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Maskisuositus koskee ensisijaisesti yli 12-vuotiaita.

Vaikutukset kaupungin palveluihin

Valtakunnallisilla ja alueellisilla linjauksilla on erityyppisiä vaikutuksia Kuopion kaupungin palveluihin.

 

Kaupungintalo 


Kaupungintalon tilat suljetaan yleisöltä ja tapahtumanjärjestäjiltä 14.12.2020 - 28.2.2021 väliseksi ajaksi COVID-19 epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Alueellinen ”koronanyrkki” tähdentää, että harrastustoiminta tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Lisäksi tulisi huomioida, että tietyissä harrasteissa kuten esimerkiksi kuorolaulussa on erityisen korkea tartunnan riski. Näissä harrasteissa tulee järjestää tilat, ryhmän koko ja etäisyydet siten, että riski koronavirustartuntaan minimoidaan. Kaupungintalo suljettu yleisötilaisuuksilta 28.2.2021 saakka

Koulut ja lukiot


Kuopiossa lukioissa on ollut voimassa maskisuositus jo pidempään ja tätä jatketaan. Vähävaraiset lukiolaiset voivat edelleen hakea maskeja kaupungin jakelupisteistä.

Yläkoulujen puolella varsinaista maskisuositusta ei ole Kuopiossa vielä annettu. ”Koronanyrkin” linjauksen mukaisesti myös yläkouluilla olisi kuitenkin hyvä käyttää maskia, tähän kannustetaan oppilaita ja opettajia kouluilla.

Lukiot ja yläkoulut eivät tässä vaiheessa hanki maskeja oppilailleen. Tilannetta seurataan koko ajan yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Mikäli tilanne muuttuu huonompaan suuntaan, siirrytään maskien osalta THL:n leviämisvaiheen suosituksiin.

Yhteiset, perinteiset ylioppilasjuhlat ja joulujuhlat peruuntuvat, mikäli osallistujamäärä ylittää rajan. Juhlia järjestetään sovelletusti esimerkiksi virtuaalisesti tai jakamalla juhlaväkeä pienempiin ryhmiin.

Tämän rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat) järjestettäisi isoja juhlia. Pienissä tiloissa suositellaan välttämään myös yli 10 hengen kokoontumisia.

Opetushallitus on ohjeistanut varautumaan ”Vanhojen tanssit”- tapahtuman harjoitteluun ja järjestämiseen huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä THL:n ohjeet.
 

Nuorisotilat


Nuorisotiloilla noudatetaan AVI:n ja THL:n ohjeita koronatilanteeseen liittyen. Kokoontuminen ja harrastaminen tiloissa on turvallista.
 

Vanhusten ja vammaisten palvelut sekä harrastustoiminta


Ikääntyneiden, vammaisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulisi välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on suurempi riski saada vakava tauti.

Erityisesti kaupunki suosittaa, että kaikkien riskiryhmien harrastustoiminnassa kiinnitetään huomiota turvallisiin järjestelyihin siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Lisäksi riskiryhmien osalta pyydetään harrastustoiminnan järjestäjiä arvioimaan, onko harrasteissa erityisen korkea tartuntariski, jolloin toiminnan järjestämisessä suositellaan taukoa tai huolehtimaan tilaratkaisusta, ryhmän koosta ja etäisyyksistä.

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden asumisyksiköissä käyttöön otetussa vierailuihin liittyvässä terveysturvallisuuden liikennevalomallissa on hyviä vinkkejä turvallisiin käytänteisiin, joilla yhdessä voimme ennaltaehkäistä koronaviruksen leviämistä ja suojata toisiamme sairastumiselta.
 

Liikuntapaikat ja ohjattu liikunta


Liikuntapaikkojen osalta maskia suositellaan käytettäväksi:

  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.
  • Ulkoilmassa olevissa turnauksia ja tapahtumissa, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja.
  • Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomotiloissa.
  • Liikuntatilojen yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa.

Kuntolaakson uimahallin kävijöitä ohjeistetaan lisäksi seuraavalla tavalla:

  • Jää kipeänä kotiin, uimahalliin ei saa tulla edes vähäisissä oireissa, vaan vasta vähintään kahden oireettoman päivän jälkeen. Jos sairastut kesken uimahallikäynnin, sinun tulee lähteä välittömästi kotiin. Sairastumisesta on syytä informoida henkilökuntaa.
  • Nauti uimisesta yksin tai läheistesi kanssa, mutta pidä riittävä turvaväli muihin uimahallin asiakkaisiin ja työntekijöihin koko uimahallivierailun ajan.
  • Noudata uimahallin normaaleja peseytymisohjeita ja huolehdi käsihygieniasta, erityisesti WC-tiloissa ja ennen uima-altaalle menoa.
  • Yleiset hiustenkuivaajat eivät ole käytössä eikä omien kuivainten käyttöä suositella.
  • Henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa tarkemmin. Noudata henkilökunnan ohjeita ja muista myös henkilökuntaa lähestyessäsi turvavälit.
  • Kuntolaaksossa arkiaamut ma-pe klo 6.00-8.00 suositellaan pyhitettäväksi riskiryhmiin kuuluville.

Lue vielä yleinen koronaohjeistus liikuntapaikkojen käyttäjille.

Kuopion kaupungin ohjatut liikuntaryhmät jatkavat toimintaansa kauden loppuun saakka. Ryhmissä huomioidaan asiakkaiden turvallisuus viranomaissuositusten mukaisesti. Maskisuositus on edelleen voimassa, erityisesti liikuntatiloihin mennessä ja niistä poistuttaessa. Turvavälejä tulee myös noudattaa ja tiloihin tulee saapua vain terveenä. Hyvästä käsi-ja yskimishygieniasta tulee huolehtia.
 

Kirjastot


Voimassa olevat linjaukset eivät koske Kuopion kaupunginkirjaston perustoimintaa. Kirjastot toimivat yhä THL:n suosituksia noudattaen normaalein peruspalveluin. Kirjaston tapahtumatoiminta on rajoitettua ja se tapahtuu pääsääntöisesti etätapahtumin.

Kirjastolla suositellaan kasvomaskin käyttöä kirjastotiloissa liikuttaessa.

Katso lisää turvallisuudesta kirjastoissa.
 

Museot


Kokoontumisrajoitukset eivät vaikuta museoiden perustoimintaan. Museot jatkavat toimintaansa THL:n suosituksia noudattaen normaalein peruspalveluin. Museoissa ei kuitenkaan järjestä tapahtumia tai tilaisuuksia eikä oteta vastaan yli 10 hengen asiakasryhmiä.

Museoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä. Varotoimina museokohteissa rajoitetaan asiakasmääriä tarvittaessa, on tehostettu siivoamista, vältetään tarpeettomia henkilökontakteja ja huolehditaan suojautumisesta, ei järjestetä ohjattua toimintaa (opastukset, työpajat, tapahtumat jne.) eikä kahvilatoimintaa ole toistaiseksi.
 

Kansalaisopisto


Kuopion kansalaisopiston kevätlukukausi 2021 on jo käynnistynyt. Kurssit ovat alkaneet lähiopetuksella, mutta mukana on myös etäopetuskursseja.

Kuopion kansalaisopistolle Itä-Suomen AVIn linjaus kokousrajoituksista merkitsee muutosta joidenkin lähiopetuksena järjestettävien kurssien opiskelijamaksimeihin. Järjestelyt näiden kurssien osalta on jo tehty. Opiskelijamäärät, opettaja mukaan lukien, eivät missään opiston ryhmässä ylitä 20 henkilöä. Mahdollisista uusista, opistoa koskevista muutoksista tiedotetaan tarvittaessa opiskelijoita ryhmäkohtaisesti. Jos epidemiologinen tilanne vaatii etäopetukseen siirtymistä, niin silloin opiskelijalla tulee olemaan oikeus maksuttomaan perumiseen.

Turvallinen oppimisympäristö on kaikkien yhteinen asia. Kurssille tullaan vain terveenä. Jokaisen opetukseen osallistuvan tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, muistaa turvavälit, välttää lähikontakteja, käyttää kasvomaskia aktiivisesti sisätiloissa ja välttää kasvojen, nenän ja suun koskettelemista.

Kuopion kansalaisopisto suosittelee 12 vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä lasten ja nuorten kursseilla THL:n suosituksen mukaisesti.

Myös kansalaisopiston tapahtumien (konsertit, näyttelyt, tanssi- ja teatteriesitykset) enimmäisasiakasmäärä rajataan 20:een. Tapahtumat pyritään järjestämään striimauksina tai ne tallennetaan verkossa jaettavaan muotoon.
 

Musiikkikeskus ja kaupunginorkesteri


Kuopion kaupunginorkesterin yleisötilaisuudet Kuopion Musiikkikeskuksessa perutaan 22.1.2021 saakka. Katso lisätietoja mm. ostettujen lippujen vaihtamisesta lahjakorttiin tai lippurahojen palautuksesta Musiikkikeskuksen tiedotteesta (1.12.2020).
 

Kaupunginteatteri


Kuopion kaupunginteatteri peruu esitykset 22.1.2021 saakka. Katso lisätietoja lippujen hyvityksistä ja vaihdoista teatterin tiedotteesta (1.12.2020).
 

Elokuvateatterit


Kino Kuvakukon näytöksissä enimmäisasiakasmäärä rajataan 20:een.

Kino Mantun näytöksissä sallittu asiakasmäärä on enintään 20.

Elokuvateattereissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeita asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.
 

Asukastuvat


Kuopion kaupungin asukastuvat ovat edelleen auki (Männistön tupaa lukuun ottamatta). Tuvilla noudatetaan kokoontumisrajoitusta eli tiloihin ei oteta yli 20 henkilöä ja pienissä tiloissa vältetään 10 henkilöä suuremman määrän kokoontumista.

Katso lisää: www.kuopio.fi/asukastuvat