Voimassa olevat linjaukset

Päivitys 2.8.2021

Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä on todennut kokouksessaan 2.8.2021, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alue pysyy epidemian kiihtymisvaiheessa 26.7.2021 annetun linjauksen mukaisesti.

Kuopiossa on voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus (ks. THL: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille), jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa.

Koronatestiin tulee edelleenkin hakeutua pienissäkin oireissa. Voimassa on myös kiihtymisvaiheen etätyösuositus sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen tason ohjeen mukaan.

Vaikutukset kaupungin palveluihin

Valtakunnallisilla ja alueellisilla linjauksilla on erityyppisiä vaikutuksia Kuopion kaupungin palveluihin.

Koulut ja lukiot

Kuopiossa perusopetuksessa vuosiluokilla 6-10 sekä lukioissa on voimassa maskisuositus. Maskisuositus koskee myös opettajia niin opetustilanteissa kuin muualla koulutiloissa liikkuessakin. Perusopetuksen oppilaille maskit jaetaan kouluilta. Opettajat ohjeistavat oppilaita maskien käyttöön. Kouluille on tilattu myös lisää roskakoreja maskijätteen vuoksi.

Vähävaraiset lukiolaiset voivat edelleen hakea maskeja kaupungin jakelupisteistä.
 

Nuorisotilat

Nuorisotiloilla noudatetaan AVI:n ja THL:n ohjeita koronatilanteeseen liittyen. Kokoontuminen ja harrastaminen tiloissa on turvallista.

Nuorisotiloissa on voimassa maskisuositus.
 

Vanhusten ja vammaisten palvelut sekä harrastustoiminta

Ikääntyneiden, vammaisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulisi välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on suurempi riski saada vakava tauti.

Erityisesti kaupunki suosittaa, että kaikkien riskiryhmien harrastustoiminnassa kiinnitetään huomiota turvallisiin järjestelyihin siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Lisäksi riskiryhmien osalta pyydetään harrastustoiminnan järjestäjiä arvioimaan, onko harrasteissa erityisen korkea tartuntariski, jolloin toiminnan järjestämisessä suositellaan taukoa tai huolehtimaan tilaratkaisusta, ryhmän koosta ja etäisyyksistä.

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden asumisyksiköissä käyttöön otetussa vierailuihin liittyvässä terveysturvallisuuden liikennevalomallissa on hyviä vinkkejä turvallisiin käytänteisiin, joilla yhdessä voimme ennaltaehkäistä koronaviruksen leviämistä ja suojata toisiamme sairastumiselta.
 

Liikuntapaikat ja ohjattu liikunta

Alueellinen koordinaatioryhmä pyytää kaikkia toimijoita kiinnittämään huomiota turvallisuusohjeiden noudattamiseen kaikissa liikuntatiloissa, jotta kohteiden sulkeminen voidaan välttää. Turvallisuusohjeisiin kuuluvat osanottajamäärän rajoittaminen siten, että turvavälejä voidaan noudattaa, kasvomaskin käyttö esim. eteisissä ja pukuhuoneissa sekä mahdollisuus hyvän käsihygienian noudattamiseen.

Liikuntapaikkojen varatuilla vuoroilla seurojen ja/tai lajiliittojen on itse huolehdittava turvallisesta harjoittelusta. Seurojen tulee varmistaa, että kaikkien liikuntapaikkoja käyttävien ryhmien vastuulliset valmentajat ovat tietoisia valtakunnallisista ja seurojen omista ohjeista.

Lue maskinkäyttösuositukset Kuopion kaupungin liikuntapaikoille
 

Kirjastot


Kirjasto on avoinna turvallisuus huomioon ottaen myös koronaepidemian aikana. Tällä hetkellä, Kuopion ollessa koronan kiihtymisvaiheessa, omatoimiajat eivät ole käytössä, vaan kirjastot ovat toistaiseksi avoinna ainoastaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Pääkirjaston ompelukone ja 3D-tulostin ovat toistaiseksi poissa käytöstä. Kirjastoautoihin otetaan sisälle kerrallaan enintään kaksi asiakasta (autot reiteillä 1.8. alkaen).

Kun säilytät yli kahden metrin turvavälit, käytät kasvomaskia, huolehdit hyvästä käsihygieniasta ja noudatat kirjaston turvaohjeita, voit asioida kirjastossa mahdollisimman riskittömästi. Kirjastoon saa tulla vain terveenä.

Katso lisää turvallisuudesta kirjastoissa.
 

Museot

Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia kokoontumis-, turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Museot ovat toistaiseksi avoinna museokeskuksen varautumissuunnitelman mukaisesti seuraavin rajoituksin:

  • huolehditaan asiakkaiden turvavälien noudattamisesta, tarvittaessa rajoitetaan asiakasmääriä
  • asiantuntija- ja kokoelmapalveluasiakkaita ei pääsääntöisesti oteta vastaan, asiointi hoidetaan sähköpostitse tai etäyhteyksin
  • vain välttämättömiä, lähinnä alueelliseen viranomaistyöhän liittyviä asiakaskäyntejä tehdään

Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopiston toiminnassa noudatetaan viranomaisten ohjeita (hygienia-, kasvomaski- ja turvavälisuositus). Kasvomaskin ja muiden viranomaissuositusten asianmukainen noudattaminen vähentää tartuntoja ja niiden leviämistä.
 

Musiikkikeskus ja kaupunginorkesteri

Kuopion Musiikkikeskus pitää huolta asiakkaistaan ja kantaa oman vastuunsa siitä, että tapahtumat ovat yleisölle turvallisia. Katso lisää: Koronaviruksen vaikutukset Kuopion Musiikkikeskuksen toimintaan

Kaupunginteatteri

Syksyn lipunmyynti aloitetaan rajallisilla katsojamäärillä kahden metrin turvavälisuosituksesta johtuen. Katso lisää: Korona-ajan turvallisuus: Kuopion kaupunginteatteri - Ajankohtaista

Elokuvateatterit

Elokuvatoiminta Kino Kuvakukossa ja Kino Mantussa jatkuu voimassa olevien yleisötilaisuusrajoitusten sekä turvallisuus- ja hygieniaohjeiden mukaisesti.  
 

Asukastuvat
Asukastuvat ovat avoinna ja toiminnassa noudatetaan voimassa olevia kokoontumis-, turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Katso lisää: www.kuopio.fi/asukastuvat
 

Joukkoliikenne

Bussien puhtaanapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi busseissa on tarjolla käsidesiä. Käytä kasvomaskia matkustaessa ja suosi hiljaisia vuoroja.

Katso lisää: Vilkku | Kuopion seudun joukkoliikenne