Hankkeessa toimivien yhteystiedot

 

Rakennuttaja, Kuopion Tilakeskus
Marko Väätäinen
 ☎ 044 718 5686  
 ✉ marko.vaatainen(at)kuopio.fi

Kaupunginarkkitehti, Kuopion Tilakeskus
Liisa Kaksonen
 ☎ 044 718 5201
 ✉ liisa.kaksonen(at)kuopio.fi

Kiinteistötekninen asiantuntija, Kuopion Tilakeskus
Hannu Kosunen
 ☎ 044 718 5132
 ✉ hannu.kosunen(at)kuopio.fi

Viestintä

Viestintä- ja hallintopalvelupäällikkö, Kuopion Tilakeskus
Seija Harinen
 ☎ 044 718 5605
 ✉ seija.harinen(at)kuopio.fi

Tiedottaja, Kuopion kaupunki
Henna Lindroos
 ☎ 044 718 2024
 ✉ henna.lindroos(at)kuopio.fi

Käyttäjien edustajat

Museonjohtaja, Kulttuurihistoriallinen museo
Merja Heiskanen
 ☎ 044 718 2611
 ✉ merja.helena.heiskanen(at)kuopio.fi

Museonjohtaja, Luonnontieteellinen museo
Pertti Renvall
 ☎ 044 718 2651
 ✉ pertti.renvall(at)kuopio.fi

Museokeskuksen päällikkö
Aija Jaatinen
 ☎ 044 718 2634
 ✉ aija.jaatinen(at)kuopio.fi

Kirjastotoimenjohtaja                               
Päivi Savinainen                                     
 ☎ 044 718 2311                                 
 ✉ paivi.savinainen(at)kuopio.fi

Museon peruskorjaus ja laajennus-hankkeen ohjausryhmä

Pekka Vähäkangas, puheenjohtaja                                
Seija Harinen, sihteeri                             
Aija Jaatinen                                  
Tiina Kaartinen                              
Liisa Kaksonen                                   
Pekka Kantanen                             
Päivi Savinainen                                  
Leila Savolainen          
Marko Väätäinen