WHO Healthy Cities -verkosto

Maailman terveysjärjestön (WHO, World Health Organization) Terveet kaupungit (Healthy Cities) -verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, joka on toiminut jo vuodesta 1988 lähtien. Terveet kaupungit -verkoston toiminnan tavoitteena on tukea alueiden hyvinvointipolitiikkaa. Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat sekä kehittämishankkeet.

Kuopio on ollut mukana WHO:n Euroopan verkostossa vuodesta 2005 lähtien. Suomesta verkostossa on mukana lisäksi Turku ja Helsinki. Yhteensä Healthy City –kaupunkeja on mukana verkostossa noin 100. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi Suomessa kansallista verkostoa.

Verkoston toimintaan osallistuminen edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista. Paikallisena ohjausryhmänä Kuopiossa toimii hyvinvointiryhmä. Kuopion WHO koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen. Kaupunginhallituksen nimeämänä poliittisena edustajana on Leila Savolainen ja varaedustajana Harri Auvinen. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas toimii WHO Healthy cities verkoston neuvoa-antavassa komiteassa. 

Katso video Kuopio WHO Healthy cities -toiminnasta! 

Healthy Cities -verkoston toimintaa ohjaavat ohjelmakausittain vaihtuvat teemat. Tällä hetkellä on käynnissä seitsemäs ohjelmakausi (Phase VII), jota toteutetaan vuosina 2019-2024.

VII kauden strategiset päämäärät ovat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen ja terveyserojen vähentäminen
 • Esimerkein johtaminen kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti
 • WHO strategian toteuttamisen tukeminen.

VII kauden ydinteemat:

 • People - investoidaan ihmisiin
 • Places - suunnitellaan paikkoja ja ympäristöjä, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia
 • Participation - lisätään osallisuutta ja osallistumista
 • Prosperity - parannetaan yhteisöjen elinvoimaa ja pääsyä yleisiin palveluihin
 • Peace - edistetään rauhaa ja turvallisuutta
 • Planet - suojellaan maapalloamme ja edistetään kestävää kehitystä

Konferenssit

Verkosto järjestää vuosittain konferenssin, johon myös Kuopio on osallistunut aktiivisesti mm. abstraktien muodossa. Alla on esitetty vuosien 2022, 2020, 2018 ja 2017 konferenssien osalta Kuopiosta hyväksytyt posterit ja suulliset esitykset.

WHO European Healthy Cities Annual Business Meeting and Technical Conference: 22-24 November 2022, Theme: Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health

Suulliset esitykset: 

 • Porkka M., et al. Service desing as integral part of the development in a human-centric digital municipality - Case Kuopio
 • Turunen K., et al. Heartful co-operation towards healthier future
 • Varjonen S., et al. Food education mentoring for the whole municipality.
 • Wuorisalo J. Climate security - leave no one behind 

 

WHO European Healthy Cities Annual Business Meeting and Technical Conference: 8-10 December 2020, Theme: Healthy Cities in times of pandemic: protecting communities and building back better

Suulliset esitykset: 

 • Vähäsarja K., et al. Kuopio-aid for high-risk groups during the COVID-19 pandemic in the City of Kuopio. 
 • Holopainen A., et al. The digital leap during COVID-19 pandemic in the City of Kuopio
 • Huusko JM., et al. Digital Hackathons – designing new ways to offer social welfare and healthcare services during the COVID-19 pandemic.

International Healthy Cities Conference Belfast 1st - 4th October 2018. Changing Cities to Change the World. https://www.healthycitiesbelfast2018.com/

Suulliset esitykset:

 • Forsman J., Culture Comes Along, Developing Cultural Participation and Social Inclusion in the Neighbourhoods in Kuopio, Finland. 
 • Kämäräinen P., et al. Living Lab services promoting health in the community through participation. 
 • Kokkonen K., et al. Clinical Coordination Centre (CCC) for Acute Mobile Integrated Social and Health care. Development of multiprofessional co-operation and communication in acute home care. Home Care Manager, 
 • Kämäräinen P., et al. Promoting well-being of the elderly through innovative safety technology –platform. 
 • Riepponen A., et al. Supporting the Oral Health of Youth and Children by Multidisciplinary Digital Intervention in Kuopio Public Oral Health Care.  
 • Mäkinen E. The Well-being Power Plant of Eastern Finland Advancing Health, Well-being and Social Involvement. 
 • Tanninen-Komulainen E., et al. Happy:d - social inclusion and well-being for young people  through design. 
   

Posteriesitykset:

 • Holopainen A. Health Communities Facing Cyber Transformation. 
 • Wihuri M. Local democracy belongs to everybody in City of Kuopio. 
 • Auvinen L. An open learning environment provides and increases wellbeing for all the community. 
 • Rönkkö E & Niilahti J. Finnish Forest Preschools as Places of Healthy Learning. 
 • Turunen K & Markkanen M. Senior citizens as asset for the society – a national project coordinated by Kuopio Community College. 
 • Ryynänen O-P., et al. A Bayesian model to identify factors associated with custody decisions in social care and child protection. 
 • Vartiainen T & Taira A. Communality based housing contributing to well-being, positive progression of studies and the formation of beneficial social contacts between students.
   

WHO European Heathy Cities Network Annual Healthy Cities Business Meeting and Conference 1-3 March 2017, Pecs, Hungary. http://healthycitiespecs2017.com/gallery/

Suulliset esitykset:

Posteriesitykset:

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Tanja Tilles-Tirkkonen
044 718 2506
tanja.tilles-tirkkonen(at)kuopio.fi