WHO Healthy Cities -verkosto

 

 • Kuopio on ollut mukana WHO:n (World Health Organization) Euroopan verkostossa vuodesta 2005 alkaen
 • Turku on toinen suomalainen Healthy Cities –kaupunki
 • Kansallinen THL:n koordinoima Terve Kunta –verkosto on sitoutunut toteuttamaan WHO:n Healthy Cities –ohjelman tavoitteita
 • Healthy City –kaupunkeja on mukana verkostossa noin 100

Healthy City –kaupungin määritelmät
 

 • Kaupunki, joka asettaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden päätöksenteossaan keskeiselle paikalle
 • Kaupunki, joka etsii aktiivisesti ratkaisuja asukkaiden fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja asuinympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Kaupunki, jossa hyvinvointi ja kehittäminen on luonnollinen osa kaupungin kehittämistä


Kuopio edustaa Suomea maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities verkostossa. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se on toiminut vuodesta 1988 lähtien.  Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit, hankkeet ja partnerit. Kuopio on ollut verkoston jäsen vuodesta 2005 alkaen.

Healthy Cities -verkoston teemat vaihtuvat ohjelmakausittain. Nykyinen kuudes ohjelmakausi (Phase VI) toteutetaan vuosina 2014-2018.

VI kauden strategiset päämäärät


VI kauden strategiset päämäärät ovat Health 2020 ohjelman mukaisesti:
I Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen
II Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä

Kukin kaupunki valitsee omat keinot päämäärien saavuttamiseksi. Kuopiossa päämääriin pyritään seuraavin keinoin:

Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen:

 • Poikkihallinnollinen yhteistyö läpi eri hallinnonalojen ja järjestöjen ja yhdistysten kanssa
 • Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta sekä itse- ja omahoitoa matalan kynnyksen palveluin
 • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, puheeksiotto ja riskiryhmien tunnistaminen

Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä:

 • Rakenteen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten osallisuuden suuntaan, palveluiden sähköistäminen ja teknologian hyödyntäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen - mm. sähköinen hyvinvointikertomus indikaattoritiedoin, tavoittein ja painopistein

VI kauden ydinteemat


VI kauden ydinteemat ovat Health 2020 ohjelman mukaisesti seuraavat. Kuopio pureutuu teemoihin seuraavin tavoin:

1. Terveys, elämänkulun eri vaiheissa ja voimavaraistuminen (varhaiset vuodet, vanhuus, haavoittuvuus, terveyslukutaito)

 • Kulttuurilla hyvinvointia
 • Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
 • Terveysviestintä mm. terveyspelein

2. Merkittävimpiin kansanterveyshaasteisiin pureutuminen (liikunta, ravitsemus ja liikalihavuus, alkoholi, tupakka ja henkinen hyvinvointi)

 • Liikuntaneuvontaa vähän liikkuville
 • Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma toteutuksineen (sisältäen PAKKA-toimintamallin) sekä Savuton Kuopio -toiminta

3. Asiakaskeskeisen ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen

 • Osallisuuden edistäminen
 • Terve Kuopio kioski ja muut matalan kynnyksen palvelut
 • Hyvinvointikeskus Nilsiä ja Mäntykampus

4. Yhteisöjen ja ympäristöjen kehittäminen terveyttä edistäviksi ympäristöiksi (yhteisöllisyys, terveellinen kaupunkisuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutos, asuminen)

 • Savilahti - kampus alueen rakentaminen
 • Ikäystävällinen asuinalue mallinnus
 • Ilmastonmuutoksen torjuminen
 • Esteettömyyden edistäminen
 • Luontoympäristön hyvinvointivaikutukset

WHO edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista. WHO-toiminnasta vastaa kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Paikallisena ohjausryhmänä toimii hyvinvointiryhmä. Kuopion WHO koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen. Kaupunginhallituksen nimeämänä poliittisena edustajana on Leila Savolainen ja varaedustaja Irja Sokka.

Lisätietoa Lisätietoa

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Säde Rytkönen
044 718 2462
sade.rytkonen(at)kuopio.fi