WHO Healthy Cities -verkosto

 

 • Kuopio on ollut mukana WHO:n (World Health Organization) Euroopan verkostossa vuodesta 2005 alkaen
 • Turku on toinen suomalainen Healthy Cities –kaupunki
 • Kansallinen THL:n koordinoima Terve Kunta –verkosto on sitoutunut toteuttamaan WHO:n Healthy Cities –ohjelman tavoitteita
 • Healthy City –kaupunkeja on mukana verkostossa noin 100

Healthy City –kaupungin määritelmät
 

 • Kaupunki, joka asettaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden päätöksenteossaan keskeiselle paikalle
 • Kaupunki, joka etsii aktiivisesti ratkaisuja asukkaiden fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja asuinympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Kaupunki, jossa hyvinvointi ja kehittäminen on luonnollinen osa kaupungin kehittämistä


Kuopio edustaa Suomea maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities verkostossa. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se on toiminut vuodesta 1988 lähtien.  Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit, hankkeet ja partnerit. Kuopio on ollut verkoston jäsen vuodesta 2005 alkaen.

Healthy Cities -verkoston teemat vaihtuvat ohjelmakausittain. Nykyinen kuudes ohjelmakausi (Phase VI) toteutetaan vuosina 2014-2018.

VI kauden strategiset päämäärät


VI kauden strategiset päämäärät ovat Health 2020 ohjelman mukaisesti:
I Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen
II Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä

Kukin kaupunki valitsee omat keinot päämäärien saavuttamiseksi. Kuopiossa päämääriin pyritään seuraavin keinoin:

Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen:

 • Poikkihallinnollinen yhteistyö läpi eri hallinnonalojen ja järjestöjen ja yhdistysten kanssa
 • Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta sekä itse- ja omahoitoa matalan kynnyksen palveluin
 • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, puheeksiotto ja riskiryhmien tunnistaminen

Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä:

 • Rakenteen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten osallisuuden suuntaan, palveluiden sähköistäminen ja teknologian hyödyntäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen - mm. sähköinen hyvinvointikertomus indikaattoritiedoin, tavoittein ja painopistein

VI kauden ydinteemat


VI kauden ydinteemat ovat Health 2020 ohjelman mukaisesti seuraavat. Kuopio pureutuu teemoihin seuraavin tavoin:

1. Terveys, elämänkulun eri vaiheissa ja voimavaraistuminen (varhaiset vuodet, vanhuus, haavoittuvuus, terveyslukutaito)

 • Kulttuurilla hyvinvointia
 • Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
 • Terveysviestintä mm. terveyspelein

2. Merkittävimpiin kansanterveyshaasteisiin pureutuminen (liikunta, ravitsemus ja liikalihavuus, alkoholi, tupakka ja henkinen hyvinvointi)

 • Liikuntaneuvontaa vähän liikkuville
 • Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma toteutuksineen (sisältäen PAKKA-toimintamallin) sekä Savuton Kuopio -toiminta

3. Asiakaskeskeisen ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen

 • Osallisuuden edistäminen
 • Terve Kuopio kioski ja muut matalan kynnyksen palvelut
 • Hyvinvointikeskus Nilsiä ja Mäntykampus

4. Yhteisöjen ja ympäristöjen kehittäminen terveyttä edistäviksi ympäristöiksi (yhteisöllisyys, terveellinen kaupunkisuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutos, asuminen)

 • Savilahti - kampus alueen rakentaminen
 • Ikäystävällinen asuinalue mallinnus
 • Ilmastonmuutoksen torjuminen
 • Esteettömyyden edistäminen
 • Luontoympäristön hyvinvointivaikutukset

WHO edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista. Paikallisena ohjausryhmänä toimii hyvinvointiryhmä. Kuopion WHO koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen. Kaupunginhallituksen nimeämänä poliittisena edustajana on Leila Savolainen.

Konferenssit

 

International Healthy Cities Conference Belfast 1st - 4th October 2018. Changing Cities to Change the World. https://www.healthycitiesbelfast2018.com/

Kuopiosta hyväksyttiin seitsemän suullista ja seitsemän posteriesitystä.

Suulliset esitykset:

 1. Culture Comes Along, Developing Cultural Participation and Social Inclusion in the Neighbourhoods in Kuopio, Finland. Jonna Forsman
 2. Living Lab services promoting health in the community through participation. Kämäräinen, Pauliina, Nurse, BSc student, Kekäläinen, Heli, Nurse, Master of Social and Health Care, Kaunisto, Merita, Midwife, Nurse, MSc, Metsävainio, Kirsimarja, MD, Holopainen, Arto, MSc (Tech), City of Kuopio, Living Lab, project, Kuopio University Hospital, Living Lab project
 3. Clinical Coordination Centre (CCC) for Acute Mobile Integrated Social and Health care. Development of multiprofessional co-operation and communication in acute home care. Home Care Manager, MSc Kaija Kokkonen, Project Manager, MSc, Nurse Tuula Hartikainen, Paramedic Filed Supervisor Tommi Partanen, Paramedic Filed Supervisor Paso-Mankinen and MD, PhD Jouni Kurola
 4. Promoting well-being of the elderly through innovative safety technology –platform. Pauliina Kämäräinen, Nurse, BSc student
 5. Supporting the Oral Health of Youth and Children by Multidisciplinary Digital Intervention in Kuopio Public Oral Health Care Anni Riepponen DDS, Heidi Liukkonen, Dental Assistant, Tuula Miettinen, Dental Hygienist, Maija Rajamaa DDS, Katariina Savolainen, M.Sc. Dental Hygienist City of Kuopio Public Health Center, Kuopio University Hospital Teaching Clinic, University of Eastern Finland Institute of Dentistry, University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences 
 6. The Well-being Power Plant of Eastern Finland Advancing Health, Well-being and Social Involvement. Eeva Mäkinen
 7. Happy:d - social inclusion and well-being for young people  through design. Tanninen-Komulainen E., Tirronen J., Miettinen K. and Tapio M., Räisänen A.
   

Posteriesitykset:

 1. Health Communities Facing Cyber Transformation. Arto Holopainen
 2. Local democracy belongs to everybody in City of Kuopio. Mirja Wihuri
 3. An open learning environment provides and increases wellbeing for all the community. Leena Auvinen
 4. Finnish Forest Preschools as Places of Healthy Learning. Rönkkö Emilia ja Jussi Niilahti
 5. Senior citizens as asset for the society – a national project coordinated by Kuopio Community College. Kirsti Turunen and Marjo Markkanen 
 6. A Bayesian model to identify factors associated with custody decisions in social care and child protection. Olli-Pekka Ryynänen, Mari Antikainen and Riitta Holmström
 7. Communality based housing contributing to well-being, positive progression of studies and the formation of beneficial social contacts between students. Tuula Vartiainen and Aku Taira, Kuopas.
   

WHO European Heathy Cities Network Annual Healthy Cities Business Meeting and Conference 1-3 March 2017, Pecs, Hungary. http://healthycitiespecs2017.com/gallery/

Kuopiosta hyväksyttiin ed.m konferenssin kahdeksan posteriesitystä ja kaksi suullista esitystä:

Kuopiosta hyväksytyt posterit:

1. Kouri, P. & Kovanen, R. Elements of Good and Sustainable governance in Project collaboration on Vulnerable Groups Services between Kuopio of Finland and Maputo of Mozambique
2. Ryynänen, O-P. & Holmström, R. & Kokkonen, K. ASKO Customer Card Project: An innovative minimum data tool for home care management
3. Forsman, J. Using drama method to avoid school bullying
4. Pärjälä, E., Zagolin, L. & Pulkkinen, A. Impact of small scale wood combustion on local air quality and possibilities to decrease the impacts: example from South Europe (Macedonia) and North Europe (Finland)
5. Bykachev, K., Sormunen, M., Kumpulainen, K. & Turunen, H. Video Conferencing (VC) in Child Psychiatry –Better Care with Less Travel?
6. Turunen, K., Laitinen, E., Markkanen, M. & Jäntti, J. Increasing wellbeing and healthy aging in Eastern Finland
7. Juutinen, A-M. & Kainulainen, S. Digital and Multiorganisational Service Integration
8. Kettunen, T. & Kuuluvainen, M. The low-carbon energy plan of the Savilahti district in City of Kuopio, Finland

Kuopiosta hyväksytyt suulliset esitykset:

1. Lintula, V. & Wihuri, M. Participatory budgeting in an elderly home care center
Yhdistetty suullinen esitys seuraavista kahdesta abstrakteista:
2. Arpola, T. & Karjalainen, A. Game Scene in Kuopio - Co-operation to Promote Healthy Gaming and Youth Welfare
3. Arpola, T. & Juutinen, A-M. New digital services via open innovation challenge competitions

Lisätietoa Lisätietoa

www.euro.who.int/healthy-cities

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Säde Rytkönen
044 718 2462
sade.rytkonen(at)kuopio.fi