WHO Healthy Cities -verkosto

WHO:n (World Health Organization) Healthy Cities verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, joka on toiminut jo vuodesta 1988 lähtien. Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat sekä kehittämishankkeet.

Kuopio on ollut mukana WHO:n Euroopan verkostossa vuodesta 2005 lähtien. Suomesta verkostossa on mukana lisäksi Turku. Yhteensä Healthy City –kaupunkeja on mukana verkostossa noin 100.

Verkoston toimintaan osallistuminen edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista. Paikallisena ohjausryhmänä toimii hyvinvointiryhmä. Kuopion WHO koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen. Kaupunginhallituksen nimeämänä poliittisena edustajana on Leila Savolainen ja varaedustajana Harri Auvinen.

Healthy Cities -verkoston toimintaa ohjaavat ohjelmakausittain vaihtuvat teemat. Tällä hetkellä on käynnissä seitsemäs ohjelmakausi (Phase VII), jota toteutetaan vuosina 2019-2024.

VII kauden strategiset päämäärät ovat:

 • terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen ja terveyserojen vähentäminen
 • esimerkein johtaminen kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti
 • WHO strategian toteuttamisen tukeminen.

VII kauden ydinteemat:

 • People - investoidaan ihmisiin
 • Places - suunnitellaan paikkoja ja ympäristöjä, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia
 • Participation - lisätään osallisuutta ja osallistumista
 • Prosperity - parannetaan yhteisöjen elinvoimaa ja pääsyä yleisiin palveluihin
 • Peace - edistetään rauhaa ja turvallisuutta
 • Planet - suojellaan maapalloamme ja edistetään kestävää kehitystä

Konferenssit

Verkosto järjestää vuosittain konferenssin, johon myös Kuopio on osallistunut aktiivisesti mm. abstraktien muodossa. Alla on esitetty vuosien 2018 ja 2017 konferenssien osalta Kuopiosta hyväksytyt posterit ja suulliset esitykset.

International Healthy Cities Conference Belfast 1st - 4th October 2018. Changing Cities to Change the World. https://www.healthycitiesbelfast2018.com/

Suulliset esitykset:

 1. Culture Comes Along, Developing Cultural Participation and Social Inclusion in the Neighbourhoods in Kuopio, Finland. Jonna Forsman
 2. Living Lab services promoting health in the community through participation. Kämäräinen, Pauliina, Nurse, BSc student, Kekäläinen, Heli, Nurse, Master of Social and Health Care, Kaunisto, Merita, Midwife, Nurse, MSc, Metsävainio, Kirsimarja, MD, Holopainen, Arto, MSc (Tech), City of Kuopio, Living Lab, project, Kuopio University Hospital, Living Lab project
 3. Clinical Coordination Centre (CCC) for Acute Mobile Integrated Social and Health care. Development of multiprofessional co-operation and communication in acute home care. Home Care Manager, MSc Kaija Kokkonen, Project Manager, MSc, Nurse Tuula Hartikainen, Paramedic Filed Supervisor Tommi Partanen, Paramedic Filed Supervisor Paso-Mankinen and MD, PhD Jouni Kurola
 4. Promoting well-being of the elderly through innovative safety technology –platform. Pauliina Kämäräinen, Nurse, BSc student
 5. Supporting the Oral Health of Youth and Children by Multidisciplinary Digital Intervention in Kuopio Public Oral Health Care Anni Riepponen DDS, Heidi Liukkonen, Dental Assistant, Tuula Miettinen, Dental Hygienist, Maija Rajamaa DDS, Katariina Savolainen, M.Sc. Dental Hygienist City of Kuopio Public Health Center, Kuopio University Hospital Teaching Clinic, University of Eastern Finland Institute of Dentistry, University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences 
 6. The Well-being Power Plant of Eastern Finland Advancing Health, Well-being and Social Involvement. Eeva Mäkinen
 7. Happy:d - social inclusion and well-being for young people  through design. Tanninen-Komulainen E., Tirronen J., Miettinen K. and Tapio M., Räisänen A.
   

Posteriesitykset:

 1. Health Communities Facing Cyber Transformation. Arto Holopainen
 2. Local democracy belongs to everybody in City of Kuopio. Mirja Wihuri
 3. An open learning environment provides and increases wellbeing for all the community. Leena Auvinen
 4. Finnish Forest Preschools as Places of Healthy Learning. Rönkkö Emilia ja Jussi Niilahti
 5. Senior citizens as asset for the society – a national project coordinated by Kuopio Community College. Kirsti Turunen and Marjo Markkanen 
 6. A Bayesian model to identify factors associated with custody decisions in social care and child protection. Olli-Pekka Ryynänen, Mari Antikainen and Riitta Holmström
 7. Communality based housing contributing to well-being, positive progression of studies and the formation of beneficial social contacts between students. Tuula Vartiainen and Aku Taira, Kuopas.
   

WHO European Heathy Cities Network Annual Healthy Cities Business Meeting and Conference 1-3 March 2017, Pecs, Hungary. http://healthycitiespecs2017.com/gallery/

Suulliset esitykset:

1. Lintula, V. & Wihuri, M. Participatory budgeting in an elderly home care center
Yhdistetty suullinen esitys seuraavista kahdesta abstrakteista:
2. Arpola, T. & Karjalainen, A. Game Scene in Kuopio - Co-operation to Promote Healthy Gaming and Youth Welfare
3. Arpola, T. & Juutinen, A-M. New digital services via open innovation challenge competitions

Posteriesitykset:

1. Kouri, P. & Kovanen, R. Elements of Good and Sustainable governance in Project collaboration on Vulnerable Groups Services between Kuopio of Finland and Maputo of Mozambique
2. Ryynänen, O-P. & Holmström, R. & Kokkonen, K. ASKO Customer Card Project: An innovative minimum data tool for home care management
3. Forsman, J. Using drama method to avoid school bullying
4. Pärjälä, E., Zagolin, L. & Pulkkinen, A. Impact of small scale wood combustion on local air quality and possibilities to decrease the impacts: example from South Europe (Macedonia) and North Europe (Finland)
5. Bykachev, K., Sormunen, M., Kumpulainen, K. & Turunen, H. Video Conferencing (VC) in Child Psychiatry –Better Care with Less Travel?
6. Turunen, K., Laitinen, E., Markkanen, M. & Jäntti, J. Increasing wellbeing and healthy aging in Eastern Finland
7. Juutinen, A-M. & Kainulainen, S. Digital and Multiorganisational Service Integration
8. Kettunen, T. & Kuuluvainen, M. The low-carbon energy plan of the Savilahti district in City of Kuopio, Finland

Lisätietoa Lisätietoa

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Tanja Tilles-Tirkkonen
044 718 2506
tanja.tilles-tirkkonen(at)kuopio.fi