Yhteistyöelimet ja neuvottelukunnat


Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää. Yhteistyöelimet ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei  yleensä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Yhteistyöelinten yhteisiä piirteitä

  • yhteistyöryhmät asettaja usein kunnanhallitus aloitteen seurauksena
  • ei itsenäistä päätösvaltaa, asiantuntijaelimiä
  • tekevät aloitteita ja esityksiä ryhmänsä aseman parantamiseksi