Yhteydenotto sosiaalihuoltoon


Ensisijaisesti sosiaalihuoltoon otetaan yhteyttä sähköisellä lomakkeella. Sosiaalihuoltoon avun hakemiseksi voi ottaa yhteyttä itse huoltaja tai lapsi, ja ilmoituksen voi tehdä myös ilmoitusvelvollinen viranomainen tai yksityinen henkilö. Alla tarkemmin yhteydenotosta ja ilmoituksen teosta sekä linkit yhteydenottopyyntöihin ja ilmoituksiin.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi


Lapsi tai hänen huoltajansa voi itse hake apua sosiaalihuollosta sähköisen yhteydenottolomakkeen avulla. Lisäksi ilmoitusvelvollinen henkilö voi lastensuojeluilmoituksen sijasta täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa edellyttäen, että yhteydenotto tehdään viipymättä.

Mikäli ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut yhteyttä sosiaalihuoltoon, hänen ei samojen syiden perusteella tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoitusta. Yhteydenotto voidaan tehdä salasssapitosäännösten estämättä. Yhteydenotto tehdään huoltajavanhemman kanssa.

Yhteydenoton saapumisen jälkeen tilannetta ryhdytään selvittämään tarpeellisessa laajuudessa ja lapsen huoltajiin ollaan yhteydessä. Jokainen yhteydenotto selvitetään ja tarvittaessa käynnistetään palvelutarpeen arviointi.

Lastensuojeluilmoitus


Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä perheenjäsenen kanssa yhdessä, on ilmoitusvelvollisen tehtävä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoitus tehdään viipymättä myös silloin, jos asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon ja lastensuojelulain 25 §:n kriteerit täyttyvät. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan, poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja rikosseuraamuslaitoksen työntekijöillä on lastensuojelulaissa erityinen henkilökohtainen ilmoitusvelvollisuus.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös yksityinen henkilö, jolla herää huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä.

Ilmoitusvelvollisen viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus ennakollisesti, jos on perusteltu syy epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen (ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään lastensuojeluilmoituslomakkeella).

Lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen ilmoitusta ryhdytään selvittämään tarpeellisessa laajuudessa ja lapsen huoltajiin ollaan yhteydessä. Kiireellisissä tilanteissa, joissa lapsen epäillään olevan välittömässä vaarassa, ilmoitusta ryhdytään selvittämään välittömästi.

Jokainen lastensuojeluilmoitus selvitetään ja tarvittaessa käynnistetään palvelutarpeen arviointi. Kuopion kaupungissa on viranomaisten käytössä sähköinen lastensuojeluilmoitus, jonka voi tehdä vain kuopiolaisista lapsista. Ilmoitus tehdään silloin, kun havaitsee tai tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää.


Kaikkien Lastensuojelulaissa mainittujen ilmoitusvelvollisten on ilmoitettava lapseen kohdistuneesta pahoinpitely- tai seksuaaliseen hyväksikäytön epäilystä lastensuojelun lisäksi suoraan poliisille.
 

 

Arviointitiimi
 

Arviointitiimissä työskentelee yhteensä kuusi sosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. Arviointitiimi vastaa lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten vireillepanojen vastaanotosta sekä ohjaus- ja neuvontanumeroon vastaamisesta.

Arviointitiimin neljän sosiaaliohjaajan tehtävänkuva painottuu erityisesti kotiin tehtävään työhön. Kyseiset sosiaaliohjaajat  tukevat, ohjaavat ja auttavat perhettä ja kartoittavat tuen tarvetta. Tarvittaessa sosiaaliohjaajat ohjaavat perhettä heitä hyödyttävien palveluiden piiriin. Sosiaaliohjaajat pystyvät vastaamaan nopeasti tilanteiden selvittelyyn. Arviointitiimin sosiaaliohjaajilla on laaja tieto kaupungin palveluista, yhteistyöverkoista ja perheen arkea helpottavista tuista. Sosiaaliohjaajien työskentely on lyhytkestoista. Yhteydenotto arviointiimiin voi tulla mm. varhaiskasvatuksesta, koulusta tai terveydenhuollosta, arviointitiimiin voi olla yhteydessä myös asiakas itse. Arviointitiimi on osa perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon sosiaalihuollon ammattihenkilöiden joukkoa.

Arviointitiimin sosiaaliohjaajat tavoittaa seuraavista numeroista:

044 718 1822
044 718 1830
044 718 1820
044 718 3924

 

 

 

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyyntö

  • Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Lastensuojeluilmoitus Lastensuojeluilmoitus

Ohjaus, neuvonta ja lastensuojeluilmoitukset puh. 044 718 3729 arkisin klo 9.00-12.00.
Viranomaisilta odotetaan sähköistä lastensuojeluilmoitusta.

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa asiakkaat saavat Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen suoran yhteyden 24/7 numerosta 044 718 3930. Kun sosiaalipäivystäjät ovat kiireellisellä työtehtävällä, asiakaspuheluihin ei voida vastata. Yhteyden sosiaalipäivystykseen saa hätänumeron 112 kautta.

Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen:
Kuopion kaupunki
Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Kiire- ja selvitystiimi
Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio