Yleisötapahtumat ja liikkuvat elintarvikehuoneistot

Yleisötapahtumat


Tapahtumista, joissa myydään elintarvikkeita ja joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä, on tapahtuman järjestäjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. 

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava, että

  • jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa
  • merkittävä alueet, joissa tupakointi on kielletty, sekä ohjeistaa yleisöä rajoituksen noudattamisessa.

Lisätietoa Valviran verkkosivuilta

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Säännöllisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa (esim. torimyynti) on tehtävä elintarvikelain 10 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti-ilmoitus. Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoituksen käsittelee elintarvikealan toimijan kotikunta.

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien elintarvikevalvontaa, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava paikallisella elintarvikevalvontaviranomaisella vähintään neljä arkipäivää ennen toiminnan alkua. Tiedottamisen voi tehdä ”Tiedottaminen elintarvikemyynnistä” -lomakkeella tai vapaamuotoisella sähköposti-ilmoituksella.

Tiedottamisvelvoitetta ei ole yksityishenkilöillä, harrastekerhot tms., jotka satunnaisesti myyvät elintarvikkeita kuten kahvia, voileipiä tai grillimakkaroita.