Ympäristötietoisuus


Kuopion strategian yksi päätavoitteista on Resurssiviisas Kuopio. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Työtä ohjataan resurssiviisausohjelman avulla.

Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Kuopion kaupunki kutsuu myös paikalliset järjestöt ja organisaatiot mukaan tekemään Kuopiosta viisasta kestävän kulutuksen kaupunkia. Kaupunki palkitsee vuosittain Viksu Kuopio -tunnuksella organisaatiota ja toimijoita, jotka tekevät resurssiviisaita tekoja.

Kuopion kaupunki tarjoaa myös puolueetonta energianeuvontaa asukkaille, kunnille sekä pk-yrityksille koko Pohjois-Savon alueella.

Tämän osion alasivuilta löydät tietoa mm. jätteiden vähentämisestä, kaupungin tarjoaman ilmasto- ja energianeuvonnasta, luontoretkistä ja ympäristökasvatuksesta sekä Viksu Kuopio -tominnasta.

Tehdään yhdessä Kuopiosta Viksu!

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi