Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke ja Kuopion soiva ja sykkivä sydän -arkkitehtuurikilpailu

Kilpailun 2. vaihe
 

Kilpailun 2. vaihe käynnistyi 9.11.2016 toiseen vaiheeseen päässeiden töiden julkistamistilaisuudella, joka pidettiin Kuopion valtuustosalissa.

Kilpailun tuomaristo valitsi jatkoon kuusi työtä, jotka olivat kehityskelpoisimpia ja täyttivät parhaiten kilpai-luohjelman tavoitteet. Mukaan valittiin erityyppisiä ratkaisuja, jolloin toisen vaiheen toivotaan tuottavan useita erilaisia ja mielen¬kiintoisia vaihtoehtoja. Kokonaisratkaisun ansioita pidettiin tärkeämpinä kuin yksityiskohtien virheettö¬myyttä. Jatkoon valittavien ehdotusten kilpailutyönumerot ja nimimerkit ovat

Mediatiedote kilpailun 2. vaiheeseen päässeiden ehdotusten osalta
Savon Sanomien nettiuutinen 2. vaiheen ehdotuksista
Ylen uutinen 2.vaiheen ehdotuksista

Kilpailun 2. vaiheen jatkosuunnitteluohjeet

Jatkosuunnitteluohje ja ehdotusten laadintaohjeet sekä pienoismallin työstämiseen liittyvä aineisto ovat kil-pailun 2. vaiheessa julkaistuja, kilpailuohjelmaa täydentäviä asiakirjoja. Kilpailuohjelman mukaisten kelpoi-suusehtojen toimittamiseen on annettu myös tarkentavaa ohjeistusta. Kilpailun 1. vaiheen ohjelma-asiakirjat löytyvät rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetulta sivulta.

Kilpailun 2. vaiheeseen valitut ehdotukset ja jatkosuunnitteluohjeet
Ehdotusten laadintaohjeet kilpailun 2. vaihe
Kilpailun 2. Vaihe / kilpailuohjelman mukaiset kelpoisuusehdot
Pienoismallin rajaus (dwg)
Valokuvia ympäröivästä kaupunkipienoismallista (jpg)
Kaupunkipienoismallin mittatietoja (jpg)

Kilpailun 2. vaiheen valmiit ehdotukset toimivat alueen asemakaavan valmisteluvaiheen aineistona ja tulevat nähtäville huhtikuussa 2017, jolloin voi taas äänestää omaa suosikkiaan. Tuomaristo valitsee voittajan kuu-den jatkoon valitun joukosta ja voittaja julkaistaan toukokuussa 2017.

Kilpailun 1. vaiheen yleisöäänestyksen tulokset

Lokakuussa 2016 pidetty kilpailun 1. vaiheen näyttely oli yleisömenestys, jossa kävi yli 650 vierailijaa. Näyt-telyn aikana yleisö sai äänestää suosikkejaan ja jättää muita mielipiteitä. Saimme nähtävänäolon aikana reilusti yli 250 äänestystulosta ja lukuisan joukon erilaisia mielipiteitä.

Yleisö piti parhaana työnä ehdotusta JUKEBOX, joka sai 14,5 % annetuista äänistä. Toiseksi eniten yleisö-ääniä keräsi ehdotus JÄKÄLÄ, joka sai 12,9 % annetuista äänistä. Kolmanneksi eniten yleisöääniä keräsi ehdotus VUO, joka sai 11,7 % annetuista äänistä.

Hankkeesta vastaa Hankkeesta vastaa

Kaavoitusarkkitehti
Jouni Pekonen
044 718 5419
jouni.pekonen(at)kuopio.fi