Nähtävänä olevat vesihuoltosuunnitelmat

Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja  jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen

 

Karttulan vesiosuuskunta on jättänyt 23.5.2017 Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamiseksi.

Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt jätevesiviemärin verkoston laajentamista Syvänniemen alueelle vuoden 2017 aikana.

Pääsääntöisesti toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus verkostoihin ja toisaalta tällä alueella laitos huolehtii vesihuollosta.

Esitys on julkisesti nähtävänä 21.8.–22.9.2017  valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, Suokatu 42.


Aineisto: Kaupunkirakennelautakunnan kokous 16.08.2017/asianumero 4291_2017.

Lisätietoja tarvittaessa antaa Päivi Rissanen, 044 7185 303. 

Mielipiteet ja kannanotot on toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen:

Kaupunkiympäristön palvelualue
kaupunkirakennelautakunta
PL 1097
70111 KUOPIO

 

Kaupunkisuunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen
044 718 5122
ari.rasanen(at)kuopio.fi

Vesihuoltoinsinööri
Päivi Rissanen
044 718 5303
paivi.rissanen(at)kuopio.fi