Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin tontinluovutuskilpailu


Kuopion kaupunki järjestää suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi ajalla 1.11.2016–31.1.2017.

Kilpailun infotilaisuus järjestettiin Kuopion valtuustosalissa 17.11.2016 klo 16.00 (Suokatu 42). Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen ja sillä oleviin rakennuksiin.

Infotilaisuuden muistio ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, kokonaistaloudellinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jonka pohjalta kilpailualueen asemakaava ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Lisäksi tarkoituksena on löytää korttelin toteuttaja.

Kilpailuun voivat osallistua työyhteenliittymät, joiden osapuolina toimivat suunnittelijaryhmä ja rakennuttajaosapuoli, joilla on vaadittu asiantuntemus ja voimavarat hankkeen laadukkaaksi toteuttamiseksi. Työnyhteenliittymä voi halutessaan tehdä kilpailuun useampiakin ehdotuksia.

Kilpailuohjelma (pdf)

Liitteet

1.  Kantakartta, kilpailualueen rajaus (pdf, dwg)
2.  Ote ajantasa-asemakaavasta (pdf)
3.  Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava (pdf)
4.  Kuopion kaupunkikeskustan Master Plan 2025 (pdf)
5.  Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelma (pdf)
6.  Rännikatujen kehittämissuunnitelma (pdf)
7.  Korkean rakentamisen selvitys (pdf)
8.  Maanalaiset putkistot, johdot ja rakennelmat (pdf, dwg)
9.  Maaperäkartta ja perustamisolosuhteet (pdf, dwg)
10. Pohjatutkimuskartta (pdf, dwg)
11. Keskustan rakennuskannan 3D-malli (dxf)
12. Kilpailualueen maaston laserkeilauspisteet
      (pistepilviaineisto, las, dxf)
13. Puistokadun ja Torikadun katujulkisivut (pdf ja dwg)
14. Ortokuva, kilpailualueen rajaus (pdf)
15. Viistoilmakuvia kilpailualueelta (jpg)
16. Valokuvia kilpailualueelta ja ympäristöstä (jpg):
      Hatsalankadulta   Kauppakadulta   Puistokadulta   Torikadulta
17. Valokuvien kuvauspisteet (pdf)
18. Meluselvitys (pdf)
19. Maaperän pilaantuneisuustutkimukset (pdf)
20. Korttelin 4-22 kiinteistöjen piirustukset, perustiedot ja
      valokuvia (pdf ja jpg)
21. Tontin 4-22-5 kiinteistöjen kuntotutkimukset (pdf)
22. Tontin 4-22-5 kiinteistöjen inventointilomakkeet (pdf)
23. Tontin 4-22-2 kiinteistöjen inventointilomakkeet (pdf)
24. Kiinteistökaupan esisopimusluonnos tonteista
      297-4-22-1,2 ja 5 (pdf)

Hankkeesta vastaa Hankkeesta vastaa

Kaavoitusarkkitehti
Virpi Lindell
044 718 5431
virpi.lindell(at)kuopio.fi