Hankkeet ja projektit

Kuopion kärkihankkeet / kaupunkikehitysalustat


Kuopio on kasvava, dynaaminen kärkikaupunki Suomessa.

Kuopion kaupungissa on käynnissä useita merkittäviä kaupungin strategiaa, elinvoimaisuutta ja kasvua tukevia kärkihankkeita/kaupunkikehitysalustoja, joiden kokonaisvolyymi on yhteensä 4,4, mrd. € (pdf)

Kuopion kaupungin koordinoimat projektit


Kuopion kaupunki hallinnoi ja toteuttaa lukuisia kaupungin strategiaan ja kaupunkiohjelmiin, sekä kaupunkikehitysalustoihin liittyviä ja ulkopuolisella rahoituksella tuettuja kehittämisprojekteja. Lisäksi kaupunki osallistuu joihinkin muiden toimijoiden toteuttamiin projekteihin erilaisilla rooleilla.

Kaupungin omat projektit liittyvät mm. seuraaviin teemoihin

  • Kaupunkiympäristö
  • Liikenne
  • Kestävä kehitys
  • Energia
  • Kiertotalous ja resurssiviisaus
  • Älykkäät ratkaisut
  • Hyvinvointi ja terveys
  • Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen  

Kuopion kaupungin osarahoittamat projektit


Kuopion kaupunki toimii kumppanina ja osarahoittaa myös lukuisia alueella parhaillaan käynnissä olevia muiden toimijoiden koordinoimia projekteja, joiden kokonaisvolyymi on noin 8 milj. €.

Näiden projektien päärahoittajina toimivat Ely-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Kansainväliset verkostot ja projektit /
International networks and projekts


Kuopion kaupunki on mukana useissa merkittävissä kansainvälisissä verkostoissa ja projekteissa.

Tavoitteena on edistää kaupungin, alueen yritysten, sekä T&K-toimijoiden aktiivista kansainvälistä verkottumista ja kontakteja.

Lisätietoja Lisätietoja


Kehittämispäällikkö
Raija Kovanen
044-718 2131
raija.kovanen@kuopio.fi

PL 1097, Suokatu 42 A, 3. krs
70110 Kuopio