Henkilökohtainen apu


Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuopiossa henkilökohtainen apu toteutetaan avustajakeskuksen kautta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana.

Avustajakeskus

Avustajakeskus ohjaa ja neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä toimii palkkioiden sijaismaksajana sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen vammaispalveluyksiköstä.

Avustajakeskus Avustajakeskus

Palveluohjaajat
017 186 366
puhelinaika ma–pe
klo 9–11 ja 12-13

Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä
avustajakeskus.palveluohjaus(at)kuopio.fi

Palkkasihteerit
017 186 371
puhelinaika ma–pe
klo 9–11 ja 12-13
avustajakeskus(at)kuopio.fi

Vammaisavustajat

044 718 7914
044 718 7916
044 718 3266
044 718 3002

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedote 26.3.2019