Henkilökohtainen apu
 

TOIMINTAOPAS Henkilökohtainen apu, työnantajamalli


Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuopiossa henkilökohtainen apu toteutetaan työnantajamallilla, omana tuotantona, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Vammaispalveluyksikön viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä mahdollisen verkoston kanssa. Tässä yhteydessä keskustellaan henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta. Mikäli henkilökohtainen apu toteutuu työnantajamallilla, toteutuu ohjaus ja neuvonta Kuopion kaupungin avustajakeskuksessa. Työnantajamallissa Kuopion kaupunki toimii palkan sijaismaksajana ja palkanmaksu tapahtuu Monetra Pohjois-Savo Oy:n kautta.

Avustajakeskus on ottanut käyttöön palkkojen ja työsuhteiden hallintaan Oima  sähköisen sijaismaksajajärjestelmän, jonka avulla hoidetaan avustajien työeläkevakuuttamiseen liittyvä sähköinen asiointi sekä muut sijaismaksajan työnantajavelvoitteet, kuten palkanlaskenta ja -maksu sekä muut lakisääteiset vakuutus- ja viranomaisilmoitukset. Oiman sähköisestä palkanmaksujärjestelmästä lisätietoja antaa Kuopion kaupungin avustajakeskuksen palveluohjaus ja Monetra Pohjois-Savo Oy.

Avustajakeskus

Avustajakeskus ohjaa ja neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä toimii palkkioiden sijaismaksajana sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen vammaispalveluyksiköstä.

Suojavarusteet

Henkilökohtainen avustaja käyttää oireettomia henkilöitä avustaessaan kirurgisia suu-nenäsuojaimia. Suu-nenäsuojaimia jaetaan avustajakeskuksen palveluohjauksesta riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden henkilökohtaisille avustajille.

Avustajan käyttöön tarkoitettuja suu-nenäsuojaimia voi noutaa avustajakeskukselta sovittuna aikana. Mikäli tarvitset suojavälineitä, pyydämme olemaan yhteydessä avustajakeskuksen palveluohjaukseen arkisin klo 9 - 12 välillä puhelin 017 186 366.

Muistathan, ettet tule noutamaan suojavälineitä, jos sinulla on hengitystieoireita tai olet ollut kontaktissa COVID 19-virukseen altistuneen kanssa.

Koronarokotevelvoite

Eduskunta on säätänyt joulukuussa 2021 määräaikaisen Tartuntatautilain 48 a §:n muutoksen, jossa säädetään hoito-/hoivahenkilöstön koronarokotevelvoitteesta. Lain mukaan koronarokotesuojaa edellytetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Rokotesuojavaatimus koskee myös henkilökohtaisia avustajia. Teillä, henkilökohtaisen avustajan työnantajana, on oikeus edellyttää henkilökohtaiselta avustajaltanne lain mukaista rokotesuojaa, sekä oikeus pyytää henkilökohtaiselta avustajaltanne työnantajan ominaisuudessa tietoa hänen. Tartuntatautilain 48 a § mukaisesta suojastaan. Edellä mainittu oikeus teillä on, mikäli kuulutte vakaville sairauksille alttiiseen asiakas tai potilasryhmään.

Lain voimaanastumisen hetkellä täydellä rokotesuojalla tarkoitetaan kahta (2) rokotetta ja rokotevelvoite astuu voimaan 1.2.2022 ja on voimassa 31.12.2022 asti.

Lähtökohtaisesti vailla täyttä koronarokotesuojaa oleva työntekijä ei 1.2.2022 jälkeen saa osallistua hoito-, hoiva tai muuhun lähikontaktityöhön asiakkaan kanssa. Tartuntatautilain määräaikainen muutos on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka.

Tämänhetkinen riskiluokittelu löytyy THL:n sivuilta.

Avustajakeskus pyrkii etsimään tarvittaessa sijaisen.

Tartuntatautilaki

48 a § (30.12.2021/1378) [HE 230/2021]

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaaminen covid-19-taudilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

Työnantajalla on oikeus käsitellä sellaisia työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan terveystietoja, jotka koskevat tämän soveltuvuutta 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:n 2 momenttia. Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Työnantajan on säilytettävä tiedot niin kauan kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme vuotta siitä, kun 1 momentissa tarkoitettu henkilön soveltuvuutta koskeva arviointi on tehty.

Jos työntekijä ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

L:lla 1378/2021 lisätty 48 a § on väliaikaisesti voimassa 1.1.2022–31.12.2022.

Suojele itseäsi ja läheisiäsi koronatartunnalta.

  • Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi alentaa huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
  • Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan.
  • Käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi.
  • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.  
  • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi    tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

Jos kaikesta huolimatta sairastut, älä mene sairaana töihin!

Työvuorotaulukot ja palautusaikataulu:

Ajankohtaista:

 

Uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus on tullut voimaan 9.5.2022

https://heta-liitto.fi/uusi-tyoehtosopimus-on-tullut-voimaan/

Webinaareja uudesta työehtosopimuksesta 

https://heta-liitto.fi/ajankohtaista/

Avustajakeskus Avustajakeskus

Palveluohjaajat
p. 017 186366
puhelinaika arkisin
klo 9–12

Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele automaattitiedote loppuun, jotta puhelinnumerosi tallentuu järjestelmään.

Asiointisähköposti:
avustajakeskus.palveluohjaus@kuopio.fi

Kaupungin omat avustajat 

p. 044 718 3002
p. 044 718 3266
p. 044 718 3938
p. 044 718 3965
p. 044 718 7916

Avustajakeskuksen palkat

Monetra Pohjois-Savo Oy, Palkat/Kuopio Avustajakeskus, PL 3020, 70090 Monetra

p. 040 146 9960
puhelinaika arkisin
klo 9 - 12

Asiointisähköposti:
avustajakeskus.kuopio@monetra.fi

Postilaatikko: Microkatu 1 Technopoliksen M-rakennuksen aulapalvelussa (kuoreen merkintä Avustajakeskus/Kuopio)

Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi

Ilmoittautumislomake

Vammaispalvelun henkilökohtainen apu

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun hakulomake

Koronavirus-neuvontanumerot Koronavirus-neuvontanumerot