Henkilötietojen käsittely


EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin


Kaupunki kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kaupungin palveluista suurin osa perustuu kuitenkin kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai kaupungin julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta kohdasta www.kuopio.fi/tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Verkkoasiointi

Kuopion kaupungin kirjaamot

Kirjaamo kirjaa hallinnolliseen päätöksentekoon johtavat asiat ja viralliset kirjeet. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajalta. Kuopiolaiset voivat tehdä kaupunkia koskevia aloitteita toimittamalla ne kirjaamoon. Asiakkaat voivat tehdä tietopyyntöjä koskien omia rekisteröityjä tietoja ja niiden käsittelyä.

Kaupungintalo
Tulliportinkatu 31 , 70100 KUOPIO


Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31, 70100 KUOPIO

Postiosoite


Sähköposti

Puhelinnumero

  • (+358) 17182111


Kuopion pääterveysasema (Savotalo)
Tulliportinkatu 15 , 70100 KUOPIO


Käyntiosoite

Tulliportinkatu 15, 70100 KUOPIO

PostiosoitePuhelinnumero

  • (+358) 17182111

  • (+358) 17186113


Tietosuojavastaavat Tietosuojavastaavat

tietosuojavastaava
Merja Merikoski
puh. 044 718 2854
tietosuojavastaava(at)kuopio.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut
tietosuojavastaava
Pauli Kuosmanen
puh. 044 718 6103
tietosuojavastaava(at)kuopio.fi

Linkit Linkit

Tietosuojavaltuutetun toimisto: www.tietosuoja.fi

Lait ja asetukset Lait ja asetukset

Tulostettavat lomakkeet Tulostettavat lomakkeet