Huhtikuu 2018: Hoitotakuu toteutuu pääosin Kuopion kaupungin terveyspalveluissa

 

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä ja muutamaa ylitystä puheterapiassa ja Harjulan sisätautien poliklinikassa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä, Kuopion akuutissa ilta- ja viikonloppuvastaanotossa tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin viisi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiassa odotusaika arvion jälkeen terapiaan on tällä hetkellä neljä kuukautta. Lasten puheterapiassa hoitotakuu ylittyi hieman kolmella henkilöllä. Odotusaika terapiaan arvion jälkeen on tällä hetkellä noin neljästä viiteen kuukautta.

Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa, lukuun ottamatta Harjulan sisätautien poliklinikkaa, jossa kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy kolmella henkilöllä.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin kolmesta neljään viikkoa. Lasten mielenterveysyksikön hoitotakuu on toteutunut. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on vajaassa kahdessakymmenessä tapauksessa ylittynyt kevään aikana parista päivästä muutamiin viikkoihin.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan elokuussa 2018.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.