Hoitotakuutiedote

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä sekä Harjulan sisätautipoliklinikkaa.

Hoitotakuu toteutuu vastaanottopalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kolmen viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä, ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää yli kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita on noin 220. Koronatilanteella on ollut vaikutusta jonon kasvuun ja hoitotakuun ylittymiseen. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville ja halukkaille pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Myös lasten fysio- ja toimintaterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden sisällä ja fysioterapiajaksolle pääsyaika on yhdestä viikosta kolmeen kuukauteen. 

Puheterapiassa hoitotakuu on toteutunut yhtä ylitystä lukuunottamatta. Keskimääräinen odotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin neljä kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle terapiajaksolle noin kuusi kuukautta.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa.

Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on vuoden alusta alkaen ylittynyt neljän lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä 61 nuoren kohdalla.

Harjulan poliklinikan ajanvarausvastaanottoja jouduttiin siirtämään korona-pandemian rajoitteisiin liittyen myöhempään ajankohtaan. Kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan elokuussa 2021. 

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

Julkaistu 16.4.2021

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.