Hoitotakuutiedote

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta Harjulan poliklinikan ja suun terveydenhuollon yksittäisiä ylityksiä sekä ajoittaisia ylityksiä lasten toimintaterapian arvioinneissa.

Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kuuden viikon kuluessa. Suun terveydenhuollossa odotusaika kiireettömään hoitoon on kuusi kuukautta ja joulukuussa tapahtuu yksittäisiä hoitotakuun ylityksiä. 

Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä. Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Myös suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu, ja aika on tarjottu pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Lasten fysioterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapia-arvioinneissa hoitotakuu on ajoittain ylittynyt, mutta pääsääntöisesti arviointiin pääsee kolmen kuukauden sisällä. Toimintaterapiajaksolle pääsee neljän kuukauden sisällä arvioinnista. Puheterapia-arviointien osalta hoitotakuu toteutuu pääsääntöisesti. Puheterapiajaksolle pääsee noin kolmen ja puolen kuukauden kuluttua arvioinnista. 

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Hoitotakuu on toteutunut myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (0–19-vuotiaille). 

Harjulan poliklinikan kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla sisätautien ja geriatrian poliklinikoilla. Lisäksi kontrolliajat viivästyvät.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Kuopion kaupunki on tiedottanut hoitotakuun toteutumisesta kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Vuodesta 2023 alkaen hoitotakuun toteutumisesta tiedottaa Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.