Hoitotakuutiedote


Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä sekä yksittäistapauksissa kahta muuta yksikköä.

Hoitotakuu toteutuu vastaanottopalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kolmen viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää yli kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita on noin 600. Koronatilanteella on ollut vaikutusta jonon kasvuun ja hoitotakuun ylittymiseen. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville ja halukkaille pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Osa kuntoutuksista on ollut tauolla koronaohjeistusten tai asiakkaan oman toiveen takia.

Lasten fysio- ja toimintaterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden sisällä ja fysioterapiajaksolle pääsyaika on yhdestä viikosta kolmeen kuukauteen. Puheterapiassa hoitotakuu on ylittynyt kahdessa tapauksessa. Keskimääräinen jonotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin kuusi kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle hoitojaksolle noin kuusi kuukautta.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa.

Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on viimeisen puolen vuoden aikana ylittynyt noin 20 lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä noin 70 nuoren kohdalla.

Harjulan poliklinikan ajanvarausvastaanottoja jouduttiin siirtämään korona-pandemian rajoitteisiin liittyen myöhempään ajankohtaan. Hoitotakuu yli kolme kuukautta ylittyy yksittäisillä potilailla.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Huhtikuussa 2020 hoitotakuutiedote jäi väliin poikkeusolojen takia. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan joulukuussa 2020.

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.