Hoitotakuutiedote

Joulukuu 2019: Hoitotakuu toteutuu pääosin terveyspalveluissa


Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuunottamatta puheterapiapalveluja, Harjulan poliklinikkaa ja lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä.

Hoitotakuu toteutuu vastaanottopalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kolmen viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Jonotusaika lasten fysio- ja toimintaterapian jaksolle on alle kolme kuukautta. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden sisällä ja fysioterapiajaksolle pääsyaika on yhdestä viikosta kolmeen kuukauteen. Puheterapiassa hoitotakuu on ylittynyt yhdeksässä tapauksessa. Keskimääräinen jonotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin seitsemän kuukautta ja hoitoon neljätoista kuukautta.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa.

Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on ylittynyt hiukan yli 30 lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä 45 nuoren kohdalla tammi-marraskuun aikana.

Hoitotakuu yli kolme kuukautta ylittyy Harjulan poliklinikalla. Osa ylityksistä selittyy tilastointivirheellä. Hoitotakuun ylittävät yksilöidään ja tarjotaan aikaa mahdollisimman pikaisesti.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein


Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan huhtikuussa 2020.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.