Hoitotakuutiedote

Joulukuu 2020: Terveyspalvelujen hoitotakuu toteutuu pääosin


Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä sekä yksittäistapauksissa Harjulan poliklinikkaa.

Hoitotakuu toteutuu vastaanottopalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kolmen viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä, ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää yli kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita on noin 300. Koronatilanteella on ollut vaikutusta jonon kasvuun ja hoitotakuun ylittymiseen. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville ja halukkaille pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Lasten fysio- ja toimintaterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden sisällä ja fysioterapiajaksolle pääsyaika on yhdestä viikosta kolmeen kuukauteen. Puheterapiassa hoitotakuu ylittyy yhden asiakkaan kohdalla johtuen tutkimuspaikkaan liittyvästä selvitystyöstä (lähete on tehty myös erikoissairaanhoitoon). Keskimääräinen odotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on neljä kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle puheterapiajaksolle viisi kuukautta.

Myös aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa.

Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on viimeisen puolen vuoden aikana ylittynyt kuuden lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä noin 100 nuoren kohdalla.

Harjulan poliklinikan ajanvarausvastaanottoja jouduttiin siirtämään korona-pandemian rajoitteisiin liittyen myöhempään ajankohtaan. Kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein


Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Huhtikuussa 2020 hoitotakuutiedote jäi väliin poikkeusolojen takia. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan huhtikuussa 2021.

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.