Hyvinvointiryhmä


Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmän tehtävänä on parantaa Kuopion alueen asukkaiden hyvinvointia kehittämällä ja arvioimalla hyvinvoinnin strategioita ja toimintamuotoja.

Hyvinvointiryhmä tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä tuottaa Kuopion vuosittaisen ja valtuustokausittaisen sähköisen hyvinvointikertomuksen. Ryhmä toimii lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työryhmänä täydennettynä eri toimijoilla. Lisäksi hyvinvointiryhmä toimii ohjausryhmänä seuraavissa verkostoissa/työryhmissä/ohjelmissa:

- maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan Healthy Cities- verkoston Kuopion paikallisena ohjausryhmä,
- kansallisen Terve Kunta –verkoston paikallisena ohjausryhmänä,
- Kuopion turvallisuussuunnittelun ohjausryhmänä ja
- Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ohjausryhmänä
- Kuopion lapsi- ja perhepalveluiden muutosryhmän (LAPE) ohjausryhmä

Hyvinvointiryhmän kokoukset Hyvinvointiryhmän kokoukset

Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Kuopiossa arvioidaan vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa hyvinvointiryhmässä yhdessä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa Kuntaliiton sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomus löytyy tietoa osoitteesta: https://www.kuopio.fi/hyvinvointi