Ilmasto-olkkari


Arjen ilmastotekojen vauhdittamiseksi Kuopiossa järjestetään sarja kaikille avoimia Ilmasto-olkkari tapahtumia. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ongelmana ei tällä hetkellä ole ratkaisujen puute. Ratkaisuja on kyllä olemassa, mutta ne on otettava käyttöön ja nopeasti. Vaikka Kuopiossa on jo saatu vähennettyä täällä syntyviä ilmastopäästöjä, muutos kohti hiilineutraaliutta on vasta alussa. Ilmastopäästöjen voimakkaan vähentämisen tavoite ei saa karata, vaan meidän on ryhdyttävä toimeen elämäntapamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tottumuksien ja arjen muuttaminen onnistuu parhaiten yhdessä.

Ilmasto-olkkari kutsuu kuopiolaiset jakamaan arjen ilmastoratkaisuja, kyselemään ja oppimaan toisiltaan. Teemailtojen aiheena ovat ilmastoratkaisut eri elämänalueilla. Arkiliikkumisen, asumisen ja elämisen tilojen, ruoan, kuluttamisen ja vapaa-ajan ilmastotekoja käsitellään omissa illoissaan. Tiedon ja kokemusten lisäksi teemoja lähestytään taiteen keinoin. Ilmasto-olkkari järjestää eri toimijoiden kanssa myös yhteisöllisiä ulkotapahtumia, joissa kokeillaan uusia lähiluonnossa olemisen tapoja kuluttavan kuluttajaelämän sijaan.

Hiilijalanjäljen lähtötaso selviää laskurilla


Suomalaisen elämäntavan hiilijalanjälki on iso. Ilmasto-olkkari kannustaa ottamaan selvää oman hiilijalanjäljen koosta esimerkiksi Sitran Elämäntapatestillä tai SYKEn Ilmastodieetti-laskurilla. Suurimmalla osalla meistä on vielä paljon keinoja pienentää kulutuksen ilmastovaikutuksia kaikilla elämänalueilla. Ilmasto-olkkareissa saa tietoa ja eväitä päästöjä vähentävien keinojen käyttöön ottamiseksi omassa arjessa.

Ilmasto-olkkari hankkeessa hyödynnetään Kuopiossa syksyllä 2019 toteutetun Viksu kuopiolainen -kokeilun kokemuksia ja D-mat oy:n Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön aineistoja. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksella.

Ilmasto-olkkari tapahtumat
 

Ensimmäisessä Ilmasto-olkkarissa, Arkiliikkumisen ratkaisujen ilta (17.9.2020), saatiin tietoa paremmista liikkumisratkaisuista. Mukana keskusteluissa oli muun muassa sähkö- ja tavarapyöräilyn, autojen yhteiskäytön ja sähkö- ja kaasuautoilun kokemusasiantuntijoita.

Illan keskustelujen alustukseksi katsottiin viisaan liikkumisen asiantuntijavideot.

  • Ilmastoa säästävä arkiliikkuminen -
    Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija, energianeuvoja Mari Turunen
  • Miten kuopiolaiset liikkuvat ja miten aktiivista liikkumista ja älykästä joukkoliikennettä edistetään Kuopiossa -
    Kuopion kaupungin liikenneinsinööri Hanna Väätäinen
  • Tieliikenteen päästöjen vähentäminen, autojen käyttövoimien muutos sekä lataus- ja tankkausverkoston kehitys Pohjois-Savossa ja Kuopiossa -
    Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen 

Keskusteluissa todettiin, että arkiliikkumisen paremmat ratkaisut ovat jo täällä. Monilla ei kuitenkaan vielä ole niistä omakohtaista kokemusta. Tarvitaan tietoa toimivista ratkaisuista, kuten sähköpyöräilystä arkiautoilun vaihtoehtona, vähähiilisistä autovaihtoehdoista, sähköautojen latausverkon ja liikennekaasun jakelun kehityksestä sekä vanhan auton muuntamisesta biopolttoainekäyttöiseksi.

Tapahtuman lopuksi tutustuttiin kokemusasiantuntijoiden opastamana sähkö- ja kaasuautoon, erilaisiin sähkö- ja tilapyöriin sekä kaupungin lainattavaan sähköavusteiseen taakkapyörään. Katso lisää Kuopion taakkapyörälainaamosta

Ilmasto-olkkarin Arkiliikkumisen ratkaisujen ilta oli osa Euroopan liikkujan viikkoa, jota vietettiin 16.-22.9.2020. Kampanjan teemana oli vähäpäästöisen liikkumisen mahdollistaminen kaikille, mikä nostaa esiin henkilöliikenteen ratkaisevaa roolia Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteessa pysymiseksi.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hankekoordinaattori
Meri Elonheimo
044 7185915

Linkkejä Linkkejä

Seuraa Ilmasto-olkkaria somessa Seuraa Ilmasto-olkkaria somessa