Isyysasiat, adoptio ja ero perheessä


Isyys voidaan todeta isyysolettaman perusteella silloin, kun äiti on lapsen syntyessä avioliitossa. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on isyys vahvistettava erikseen.

Vanhempien erotessa tai asuessa erillään on suositeltavaa, että vanhemmat tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta.

Kuopion kaupunki järjestää perheen sisäiseen adoptioon liittyvän adoptioneuvonnan pääsääntöisesti perusturvan palvelualueen perheoikeudellisessa yksikössä.

Contact details Contact details

A-J
Child Welfare Officer
Tel. +358 17 183 270
Viestikatu 1–3, 3nd floor

K-MAN
Child Welfare Officer
Tel. +358 17 183 826
Viestikatu 1–3, 3nd floor

MAO-RUP
Child Welfare Officer
Tel. +358 17 183 855
Viestikatu 1–3, 3nd floor

RUQ-Ö
Child Welfare Officer
Tel. +358 17 183 820
Viestikatu 1–3, 3nd floor

Office Secretary
Tel. +358 17 183 271, +358 44 718 3271