Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden automaattinen laskentajärjestelmä

Osana Kuopion älykäs liikenneinfra eli KÄLLI-hanketta Kuopiossa otetaan käyttöön jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden automaattinen laskentajärjestelmä. Järjestelmään kuuluu yhteensä 15 jalkakäytävien ja pyöräteiden varsilla sijaitsevaa laskentapistettä, joissa oleva laskuri laskee ohikulkevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

KÄLLI-hanke

Kuopion älykäs liikenneinfra- eli KÄLLI-hankkeessa parannetaan liikenteen, liikkumisen ja pysäköinnin sujuvuutta sekä vähennetään energiankulutusta ja päästöjä. Hankkeessa investoidaan adaptiiviseen liikennevalojärjestelmään, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden automaattiseen laskentajärjestelmään, Vilkku-pyörien Waltti-maksamiseen ja bussien infonäyttöihin. Selvitystöitä tehdään mm. liikenteen mittaamisesta ja kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämisestä.

Hanke kestää keväästä 2020 vuoden 2022 loppuun. Hankkeen budjetti on 836 400 euroa, josta 70 % on ELY-keskuksen myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea.

Lue lisää KÄLLI-hankkeesta Vilkun sivuilta.

Hankinta ja tavoitteet

Kuopion kaupunki on kilpailutuksen jälkeen hankkinut järjestelmän Praecom Esitysratkaisut Oy:ltä. Järjestelmän hankinnan arvo on noin 70 000 euroa. Kaupunki saa investointiin Euroopan aluekehitysrahaston tukea tukea 70 %. Investointikulujen lisäksi hankinnan arvo sisältää ylläpitokulut seuraavan viiden ja puolen vuoden ajalta.
Järjestelmän laskentapisteet sijoittuvat Kuopion keskustaan ja lähialueille, tärkeiden jalankulun ja pyöräilyn väylien varsille. Järjestelmää voidaan laajentaa tulevaisuudessa uusilla laskentapisteillä.

Laskentajärjestelmä antaa tietoa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemääristä ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Laskentajärjestelmän tuottamaa liikennemäärätietoa myös julkaistaan myöhemmin avoimena datana. Aiemmin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärätietoa on kerätty vain harvakseltaan käsinlaskentoina.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärätiedon hyödyntäjiä ovat esimerkiksi kaupungin liikennesuunnittelu, maankäytön suunnittelu ja kunnossapito, yritykset sekä oppilaitokset.

Järjestelmän käyttöönotto

Järjestelmän ensimmäinen laskentapiste otetaan käyttöön marraskuussa 2022 viikolla 47, Saaristokadun ja Tehdaskadun risteysalueella. Loput laskentapisteet ja sitä myötä koko järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Järjestelmän toiminta

Loppuvuoden 2022 aikana käyttöönotettava analytiikkaratkaisu mahdollistaa ympärivuorokautisen automaattisen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskennan ja tuo siten relevanttia tietoa kaupungin liikennesuunnitteluun ja keskustan elinvoiman kehittämisen tueksi. Järjestelmä rakennetaan pääasiassa liikennevalopylväiden yhteyteen mahdollistaen nykyisen infran hyödyntämisen. Järjestelmän käyttöönotto ei siten vaadi merkittäviä lisäinvestointeja infran muutoksiin.

Sensorien toiminta perustuu tekoälyllä varustettuun konenäköön, joka hahmontunnistusta hyödyntämällä erottelee autot, pyöräilijät ja jalankulkijat. Tämä tarjoaa perinteisiin laskentakeinoihin verrattuna enemmän dataa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määristä. Laskenta tapahtuu jalankulkijan tai polkupyöräilijän ylittäessä laskurin havaintoalueelle taustajärjestelmään määritetyn virtuaaliviivan. Yhden laitteen havaintoalueelle voidaan luoda useita virtuaaliviivoja, jolloin laskentaa voidaan suorittaa esimerkiksi risteysalueilla siten, että voidaan huomioida kahden eri väylän liikenne ja sen suunnat samanaikaisesti.

Vaikka kyseessä on konenäköön perustuva ratkaisu, laskettavia kohteita ei yksilöidä vaan jokainen laskentaviivan ylitys lisää taustajärjestelmässä tapahtuvaan laskentaan yhden jalankulkijan tai pyöräilijän. Laskenta toteutetaan kaikilla laskentapisteillä molempiin kulkusuuntiin. Järjestelmään ei tallenneta videokuvaa ja laskureiden taustajärjestelmä mahdollistaa käytön rajoittamisen pelkästään laskennan toteuttamiseen.

Laskentatiedot viedään jokaiselta yksittäiseltä laskentapisteeltä automaattisesti
ohjelmistorajapintojen kautta Kuopion kaupungin IoT-alusta Datajalostamoon, josta laskentatietoja voidaan kootusti hyödyntää jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärien seurantaan ja muihin kaupungin eri suunnittelutarpeisiin.

Taustajärjestelmänä toimii jatkuvasti kehittyvä ja tietoturvallinen pilvipalvelu, jonka omistaa kansainvälinen turvallisuusalan toimija Motorola Solutions. Laskentajärjestelmän toiminnasta ja taustajärjestelmän ylläpidosta vastaa kuopiolainen Praecom Esitysratkaisut Oy.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Källi-hanke
Juho-Pekka Hukkanen
Projektipäällikkö
juho-pekka.hukkanen(at)kuopio.fi
044 718 5251

Liikennesuunnittelu
Hanna Väätäinen
liikenneinsinööri
044 718 5318
hanna.vaatainen(at)kuopio.fi

Praecom Esitysratkaisut Oy
Antti Ahtiainen, myyntipäällikkö
050 462 3153
antti.ahtiainen(at)praecom.fi