Kaavoitusjärjestelmä

 

Lisätietoa Ympäristö.fi sivulla.
Lisätietoa Ympäristö.fi sivulla.
Lisätietoa Kuopion yleiskaavasta. Lisätietoa Kuopion asemakaavasta.

 

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuntakaava on yleispiirteisin kaavataso. Kuopion alueella maakuntakaavan laatii Pohjois-Savon liitto.

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja.

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, jossa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista.