Kuopion kansainvälinen toiminta


Kuopion kansainvälisessä toiminnassa on kyse ammattimaisesta ja päämäärähakuisesta kansainvälisestä kanssakäymisestä, jolla tavoitellaan hyvinvointia kuopiolaisille asukkaille. Tämä tarkoittaa muun muassa tiedon ja näkemysten vaihtoa kansainvälisten asiantuntijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, kulttuurivaihtoa, koulujen oppilas- ja opettajavaihtoehtoa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamista Kuopion alueen yrityksille.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään monissa verkostoissa ja hyvin monipuolisesti erilaisilla sektoreilla. Kuopion kaupunki on asiantuntijaorganisaatio, jonka työntekijät osallistuvat kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden toimintaan muiden työtehtäviensä ohessa ja omaksuvat parhaita kaupunkiosaamisen käytäntöjä muualta maailmasta hyödynnettäviksi Kuopiossa.

Kuopion strategian vuoden 2020 vision mukaan ”Kuopio on 150 000 asukkaan elävä ja kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki”. Tavoitteenamme on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa kuopiolaisten arkipäivää. Kansainvälisessä toiminnassa on Kuopion kaupunkiorganisaation lisäksi mukana laaja joukko toimijoita sekä julkiselta, että yksityiseltä sektorilta.


Kuopion strategian 2020 kansainvälisyystavoitteet ja kehittämiskohteet 2016 (hyväksytty 2015)

Kansainväliset teemaverkostotKäytännön kansainvälistä yhteistyötä tehdään asiantuntijaverkostoissa. Kuopio osallistuu mm. seuraavien verkostojen työskentelyyn.

  • WHO:n Euroopan Healthy Cities om 100 eurooppalaisen kaupungin verkosto, jonka osallistujat vaihtavat hyvinvoinnin edistämisen käytänteitä keskenään ja oppivat toisiltaan. Yhteydenpitoa hoitaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.
  • Kestävän kehityksen maailmanlaajuinen ICLEI – verkosto. Yhteydenpitoa koordinoi kaupunkiympäristön palvelualue.
  • XARXA, ammatillisen opetuksen opiskelijaliikkuvuutta edistävä eurooppalaisten kaupunkien espanjalaisvetoinen verkosto. Toimija jayhteystaho Kuopiossa on Savon koulutuskuntayhtymä.

Edustustot

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen EU-edustusto Brysselissä toimii erityisesti EU-rahoitteisen hanketoiminnan tiedottajana ja hanketoimijoiden verkottajana sekä alueen ikkunana Eurooppaan, myös alueen osaamisen markkinoinnin kanavana.

Muut verkostot

Edellä mainittujen lisäksi kaupunkiorganisaation käytettävissä on suuri joukko palvelualueiden omia ja yksittäisten henkilöiden kansainvälisiä verkostoja ja kontakteja. Uusia kontakteja saadaan jatkuvasti projektien myötä sekä henkilöiden osallistuessa kansainväliseen yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon, kuten ulkomaiseen työssä oppimiseen tai kansainvälisiin konferensseihin.

Myös Kuopion kouluilla on laajaa kansainvälistä hanketoimintaa ja kontakteja. Kontakteja on saatavissa myös Kuopion alueen kumppanitoimijoiden kansainvälisiin verkostoihin tutustumalla. Oppilaitoksilla on perinteisesti laajimmat kansainväliset kontaktiverkostot.