Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Kuopio laatii kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman. Se ohjaa muun muassa kaavoitusta, viherrakentamista, rakentamista sekä katusuunnittelua. Lisäksi suunnitelma asettaa tavoitteita (alueen) yrityksille ja yhteisöille. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia toisin kuin kaavoilla ja lopullisesti sen hyväksyy ympäristöministeriö.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon kansallisen kaupunkipuiston alueen kehittämisen kannalta tarpeelliset määräykset, jotta kehitys olisi yhtenäistä, oivaltavaa ja kansallisten kaupunkipuistojen ominaispiirteitä kunnioittavaa. Kuopion kaupunki osallistaa päättäjiä, yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita mukaan suunnitteluprosessiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla on tarkoitus edistää alueen vetovoimaisuutta hyödyntäen sen olemassa olevia vahvuuksia. Suunnitelma toimii keskeisenä lähtökohtana alueen virkistyskäytön ja matkailun edistämiselle. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii Kuopion kaupungin ohjauksessa ja toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Ympäristöministeriö on myöntänyt tälle hankkeelle rahoitusta kansallisten kaupunkipuistojen harkinnanvaraisista kunnostus- ja kehittämisavustuksista 2020.

Kuinka voin osallistua?

Tärkeä osa suunnitelman laatimista on löytää osallisten kanssa yhteinen näkemys kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuvalle toiminnalle ja kehittämiselle pitkällä tähtäimellä. Suunnitelman laatimista varten on perustettu osallispaneeli, joka kokoontuu kolmesti suunnitelman laadinnan aikana.

Osallispaneelin lisäksi suunnitelmasta järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, jotka ovat kaikille avoimia.

Yleisötilaisuudet

  • Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 22.6.2021, jossa esiteltiin luonnos ja keskusteltiin kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista, tarpeista ja toiveista. Hoidon ja käytön visiota, tavoitteita ja toimenpiteitä on luonnosteltu yhdessä sidosryhmien kanssa kevään 2021 aikana.
     
  • Toinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 26.10.2021 klo 18-20. Tilaisuudessa käsitellään suunnitelman luonnosta vuorovaikutteisesti. Tilaisuus järjestetään ainoastaan etäyhteydellä Microsoft Teams-kokousalustalla. Tilaisuuteen pääset liittymään tämän linkin kautta
     

Hoito- ja käyttösuunnitelman nähtävänäolo ja kommentointi

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille 27.10.-10.11.2021 väliseksi ajaksi. Suunnitelmasta on mahdollista antaa palautetta nähtävilläolon aikana. Tiedot ja ohjeet palautteen antamiseen lisätään tälle sivulle.Lue lisää Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta.

(Päivitetty 14.10.2021)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Heli Laurinen
Yleiskaavapäällikkö
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

Uutiset

Etäyleisötilaisuus Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja suunnitelmista 26.10.

Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon, käytön ja kehittämisen visio, tavoitteet ja toimenpiteet on koottu yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2021 aikana. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos...
Lue lisääTietojaEtäyleisötilaisuus Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja suunnitelmista 26.10. »

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto mukana puunhalausviikolla 23.-29.8.

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto on mukana puunhalausviikolla 23.-29.8.2021. Puunhalausviikko on valtakunnallinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä arvostamaan omaa...
Lue lisääTietojaKuopion kansallinen kaupunkipuisto mukana puunhalausviikolla 23.-29.8. »

Tervetuloa keskustelemaan Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja toimenpiteistä 22.6.

Mistä Kuopion kansallinen kaupunkipuisto tunnetaan vuonna 2030? Tervetuloa keskustelemaan kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja toimenpiteistä! Kuopion kansalliselle...
Lue lisääTietojaTervetuloa keskustelemaan Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja toimenpiteistä 22.6. »

Piispanpuistossa tehdään arkeologinen selvitystyö ja täydennysistutuksia

Piispanpuistossa aloitetaan arkeologinen selvitystyö toukokuussa. Työt aloitetaan maanantaina 17.5.2021. Tarkoituksena on tutkia, missä osassa puistoaluetta on säilynyt muinaisjäännöstä ja...
Lue lisääTietojaPiispanpuistossa tehdään arkeologinen selvitystyö ja täydennysistutuksia »