Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Kuopio laatii kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman. Se ohjaa muun muassa kaavoitusta, viherrakentamista, rakentamista sekä katusuunnittelua. Lisäksi suunnitelma asettaa tavoitteita (alueen) yrityksille ja yhteisöille. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia toisin kuin kaavoilla ja lopullisesti sen hyväksyy ympäristöministeriö.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon kansallisen kaupunkipuiston alueen kehittämisen kannalta tarpeelliset määräykset, jotta kehitys olisi yhtenäistä, oivaltavaa ja kansallisten kaupunkipuistojen ominaispiirteitä kunnioittavaa. Kuopion kaupunki osallistaa päättäjiä, yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita mukaan suunnitteluprosessiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla on tarkoitus edistää alueen vetovoimaisuutta hyödyntäen sen olemassa olevia vahvuuksia. Suunnitelma toimii keskeisenä lähtökohtana alueen virkistyskäytön ja matkailun edistämiselle.

Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Sen laatii Kuopion kaupungin ohjauksessa ja toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Ympäristöministeriö on myöntänyt tälle hankkeelle rahoitusta kansallisten kaupunkipuistojen harkinnanvaraisista kunnostus- ja kehittämisavustuksista 2020.

Osallispaneeli ja yleisötilaisuudet

Tärkeä osa suunnitelman laatimista on löytää osallisten kanssa yhteinen näkemys kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuvalle toiminnalle ja kehittämiselle pitkällä tähtäimellä. Suunnitelman laatimista varten on perustettu osallispaneeli, joka kokoontuu kolmesti suunnitelman laadinnan aikana. Hoidon ja käytön visiota, tavoitteita ja toimenpiteitä on luonnosteltu yhdessä sidosryhmien kanssa kevään 2021 aikana.

Osallispaneelin lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmasta järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, jotka olivat kaikille avoimia. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 22.6.2021 ja toinen 26.10.2021.

Voit tutustua yleisötilaisuuden (26.10.) esitysaineistoon tästä (pdf).

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen nähtävänäolo ja kommentointi

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä 27.10.-10.11.2021 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta oli mahdollista antaa palautetta. Palautetta hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä. Tutustu suunnitelmaluonnokseen (pdf).

Lue lisää Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta.

(Päivitetty 20.12.2021)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Heli Laurinen
Yleiskaavapäällikkö
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

Uutiset

Hietasalon kodalla vietetään avajaisia elokuussa

Kuopion kansallisessa kaupunkipuistossa vietetään Hietasalon uuden kodan avajaisia torstaina elokuun 18. päivä kello 10-13. Hietasalon saareen on rakentunut noin 100 m2:n suuruinen kota ja esteetön kulkureitti laivalaiturilta kodalle ja laavulle. Lisäksi saareen on tehty noin kahden kilometrin pituinen polkureitti sekä uusi laituri isommille veneille. Avajaisiin järjestetään yhteiskuljetus matkustajasatamasta, M/S Osmo laivalla. Laivalippuja voi ostaa valtuustotalolta, kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta.
Lue lisääTietojaHietasalon kodalla vietetään avajaisia elokuussa »

Kuopion sääksikamera aloittaa suoran lähetyksen Kallavedellä sijaitsevalta pesältä

Kuopion kaupunki aloittaa yhteistyössä Pohjanmaan Merikotkat ry:n kanssa suoran lähetyksen sääksen pesältä Etelä-Kallavedeltä, Kuopion kansallisen kaupunkipuiston alueelta. Lähetystä voi seurata keskiviikosta 4. toukokuuta alkaen syksyyn saakka. Lähetyksen aikana kuopiolaiset pääsevät seuraamaan kalasääskien munien haudonnan lisäksi poikasten kuoriutumista, poikasten ruo-kintaa, lentoharjoituksia ja viimein myös lentoonlähtöä.
Lue lisääTietojaKuopion sääksikamera aloittaa suoran lähetyksen Kallavedellä sijaitsevalta pesältä »

Kuopion kansalliselle kaupunkipuistolle oma tunnus

Kuopion kansalliselle kaupunkipuistolle otetaan käyttöön oma tunnus. Tunnus kuvastaa kansallisen kaupunkipuistomme ominaispiirteitä ja keskeisiä elementtejä, kuten Kallavettä. Kuopion kansallisen kaupunkipuiston tunnuksen suunnittelussa oli tavoitteena luoda helposti tunnistettava, mieleenpainuva ja aikaa kestävä tunnus.
Lue lisääTietojaKuopion kansalliselle kaupunkipuistolle oma tunnus »

Etäyleisötilaisuus Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja suunnitelmista 26.10.

Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon, käytön ja kehittämisen visio, tavoitteet ja toimenpiteet on koottu yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2021 aikana. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos...
Lue lisääTietojaEtäyleisötilaisuus Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja suunnitelmista 26.10. »