Lehtoja ja rannan läheisyyttä


Katiskaniemen luontopolku alkaa Rauhalahden hotellin takaa. Polku sijaitsee suurimmaksi osaksi luonnonsuojelualueella. Katiskaniemen luonnonsuojelualueen arvokkaimpia osia ovat lehtipuuvaltaiset lehdot ja komeat kalliomänniköt. Rannan vanhoissa haavikoissa ja harmaalepiköissä viihtyy myös liito-orava. Suojelualueella on tehty luonnonhoitohoitotöitä vuosina 1999–2003 muun muassa poistamalla kuusia lehtipuuvaltaisista lehdoista sekä lisäämällä lahopuuta erilaisin menetelmin.

Parin kilometrin luontopolku kiertelee Katiskaniemen rantoja myötäillen. Matkan varrella esitellään muun muassa lehtoja ja niiden kasvillisuutta ja eläimistöä. Myös rannalla ja vedessä elävät kasvit ja eläimet tulevat polulla tutuiksi. Ihmisen käden jälkiä edustaa vanha savottakämppä, Jätkänkämppä, sekä laidunnetut perinnemaisemat.

Katiskaniemi Katiskaniemi