Katualueiden suunnittelu


Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyt, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Vahvistetut katusuunnitelmat voi tilata asiointisähköpostin kautta.

Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä.

Asukkaiden osallistuminen


Suunnittelun alkuvaiheessa varataan kadun varren kiinteistönomistajille mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa katusuunnitelman lähtökohdista. Merkittävissä kohteissa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy suunnitelman nähtävänä oloa varten. Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan.

Nähtävänä olosta ilmoitetaan Kuopion Kaupunkilehdessä ja katuun rajoittuville kiinteistöille kirjeitse. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Kuntalainen voi tutustua suunnitelmaluonnokseen kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Suokatu 42, sekä Kuopion kaupungin internet-sivuilla.

Mikäli suunnitelmaan ei määräaikaan mennessä ole jätetty muistutuksia, suunnittelujohtaja hyväksyy suunnitelman. Muussa tapauksessa suunnitelma menee kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
kaupunkisuunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu
PL 1097, 70111 Kuopio

käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs

asiointisähköposti
katusuunnittelu(at)kuopio.fi

Suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen
044 718 5122
ari.rasanen(at)kuopio.fi