Kaupunkistrategia

 

Osallistu Kuopio 2030 -strategian tekemiseen
 

Kuopion kaupunki saa uuden strategian loppuvuodesta 2017. Kuopio 2030 -strategia tehdään alusta alkaen yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategiatyö käynnistyy verkkoaivoriihimenetelmää hyödyntävällä sähköisellä kyselyllä, johon voit paitsi jättää omia kehittämisideoita, myös pääset samalla näkemään ja arvioimaan muiden osallistujien ajatuksia.

Osallistu Kuopio 2030 -strategian tekemiseen tämän linkin kautta.

Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tabletilla tai sitä suuremman näytön omaavilla laitteilla. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 - 15 minuuttia ja se tapahtuu nimettömänä.  Kysely on avoinna tiistaihin 2.5. saakka. Tulokset julkaistaan myöhemmin toukokuussa.

Lisätietoja:
strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, 044 718 2132, sirpa.latti-hyvonen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2020


Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston strategisen johtamisen väline. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi strategialinjaukset 28.6.2010. Keväällä 2013 strategiaa on arvioitu ja sen painotuksia tarkistettu.  Strategian tavoitteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kunnallisessa johtamisessa strategialla tarkoitetaan lähinnä tietoista suunnanvalintaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.  Strategialla haetaan yhteistä suuntaa ja yhteistä sitoutumista. Strategiassa tehdään valintoja. Siinä valitaan ne asiakokonaisuudet, jotka juuri tässä muuttuvassa ympäristössä ovat keskeisiä, jotta haluttu tulevaisuus saavutetaan.

VISIO

KUOPIO ON 150.000 ASUKKAAN
ELÄVÄ JA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAUPUNKI,
JOSSA ON VAHVA YHDESSÄ TEKEMISEN HENKI

Mitä visio tarkoittaa

150 000 ASUKKAAN KAUPUNKI
Kuopion väestönkasvu kaksinkertaistuu ja alueella syntyy kuntaliitoksia.
Kuopio on vetovoimainen yritysten, yrittäjien, opiskelijoiden ja lapsiperheiden kaupunki.

KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAUPUNKI
Kuopiossa on kansainvälisesti tunnustettu yliopisto- ja ammattikorkeakoulutus ja laaja-alainen muu koulutustarjonta. Kuopio on monikulttuurinen ja suvaitseva.

ELÄVÄ KAUPUNKI
Kuopiossa on nuorekas ilmapiiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä luonnonläheinen ja puhdas ympäristö. Kuopiossa jää aikaa elämiseen.

VAHVAN YHDESSÄ TEKEMISEN KAUPUNKI
Kuopiossa työskennellään tiiviissä verkostomaisessa yhteisössä alueen kehittämiseksi ja yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Arvot / toimintaperiaatteet

ROHKEUS
Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut – erottua, olla ennakkoluuloton ja myös edelläkävijä. Rohkeutta on asioiden määrätietoinen toteuttaminen ja loppuunsaattaminen.

YHDESSÄ TEKEMINEN – SITOUTUMINEN – LUOTTAMUS
Sitoutuminen syntyy yhdessä tekemisen ja osallistumisen kautta. Yhdessä tekeminen on keskustelua ja vuorovaikutusta sekä kysymysten ja erilaisten näkemysten huomioon ottamista. Yhdessä tekeminen kasvattaa luottamusta.

LUOVUUS
Kehittämiselle on otollinen ilmapiiri – turvallinen työympäristö, jossa kannustetaan luovuuteen. Luovuus on uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja sekä osaamisen ja tiedon jakamista. Luovassa ilmapiirissä kestetään ja ymmärretään myös epäonnistumisia.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Asiakaslähtöisyyttä on kuntalaisten mukaanotto toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakaslähtöinen palveluasenne – asiakkaan arvostaminen. Asiakkailta kerätään palautetta, sitä analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Asiakasryhmien ja heidän tarpeiden parempi tunnistaminen otetaan palvelujen muotoilun lähtökohdaksi.

Strategiset päämäärät

1. Kuopio on vahva suunnannäyttäjä. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa rakentamassa kestävää taloutta ja kehityksen linjauksia.
2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä.
3. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä.
4. Kuopiossa on omatoimisuutta ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Kolme näkökulmaa ja kahdeksan kriittistä menestystekijää

VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä
2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

ASUKKAAT JA PALVELUT
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ
6. Tasapainoinen talous
7. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus
8. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

Kaupunkistrategia 2020 Kaupunkistrategia 2020