Keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus
 

Kuopion EU-meluselvitykseen liittyen Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut on kartoittanut keskeisen kaupunkialueen hiljaisia alueita. Kartoituksessa on käytetty apuna erilaisten melukartoitusten tuloksia, karttatarkasteluja, melumittauksia ja maastokäyntejä. Kartoituksessa hiljaiset alueet on ryhmitelty seuraaviin luokkiin

  • hiljaiset luonnonalueet
  • hiljaiset alueet asuinalueilla
  • hiljaiset ulkoilu- ja virkistysalueet

Näiden lisäksi on tarkasteltu erikseen joidenkin tulevaisuudessa rakentuvien alueiden potentiaalisia hiljaisia alueita sekä Kallaveden saaristoa.

Keskeisen kaupunkialueen hiljaiset ovat taajama-alueita tai niihin kiinteästi liittyviä alueita, joilla melutasojen arvioidaan olevan selvästi alhaisempia kuin kaupunkialueella keskimäärin. Joukossa on myös alueita, jotka ovat paikallisesti äänimaisemaltaan ympäröiviä alueita hiljaisempina ja joilla on merkitystä virkistäytymisen kannalta. Alueet eivät välttämättä ole absoluuttisesti hiljaisia, vaan niillä voi olla selvästikin kuultavissa liikenteen ja muun ihmistoiminnan ääniä. Esitetyt aluerajaukset eivät ole ehdottomia, vaan ne voivat tarkentua myöhemmin mm. maankäytön suunnittelun yhteydessä.

Hiljaisten alueiden säilymistä pyritään turvaamaan maankäytön suunnittelun keinoin.

Maaseutumaisten alueiden hiljaiset alueet kartoitetaan osana meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimista keväällä 2018.

Raportissa käsitellään hiljaisten alueiden määritelmiä sekä kuvataan työssä käytetyt kartoitusmenetelmät sekä hiljaiseksi luokiteltujen alueiden rajaukset. Lisäksi yksittäisistä alueista on tehty tarkempi kohdekohtainen kuvaus.  

Raportti Raportti

Kuopion keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus