Keskustan läheiset alueet


Kuopiossa asuntoja rakennetaan vuosittain keskustaan ja sen lähiympäristöön. Rakentaminen on lähes täysin ns. täydennysrakentamista, jolloin vanhaa asuntokantaa puretaan tai peruskorjataan uuden tieltä. Myös muissa tarkoituksissa olevia kiinteistöjä on muutettu asuinkäyttöön. Viime vuosina keskustaan ja sen lähialueille (Niirala ja Haapaniemi) on valmistunut noin 100-300 uutta asuntoa vuodessa.

Sataman alue on voimakkaasti uusiutunut viime vuosikymmeninä ja nyt asuntorakentaminen on edennyt Maljalahteen. Maljalahti on kiistatta Kuopion paras asuntorakentamisen kohdealue, jossa aivan Kallaveden rantaan valmistuu yhteensä yli 300 uutta kerrostaloasuntoa. Vuosina 2015 ja 2016 valmistuivat ensimmäiset asuintalot ja yhteensä ranta-alueelle sijoittuu yhteensä 9 asuintaloa.

Keskustassa ja sen läheisyydessä muita uusia asuntotuotannon alueita tulevat olemaan lähivuosina mm: Malmgreninranta, Piispapuiston alue, Mölymäki ja Asemanseutu.

Malmgreninranta on noin 400-450 uuden asunnon viihtyisä kokonaisuus Valkeisenlammen itärannalla. Lujatalo Oy on asuntojen rakentaja ja rakentaminen käynnistyy vuonna 2017.

Piispanpuiston viereen entisen Muotoiluakatemian kortteliin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön rakennetaan uusia kerrostaloasuntoja. Lujatalo Oy on noin 120 uuden keskusta-asunnon rakentaja. Asunnot valmistuvat uudisrakennuksiin ja vanha Piispantalo säilyy Rouvasväen yhdistyksen käytössä. Alueen rakentaminen käynnistyy arviolta vuonna 2017.

Mölymäen uusi asuntoalue rakennetaan nykyisen Savon koulutuskuntayhtymän oppilaitosten alueelle Haapaniemelle. Alueen asemakaavoitus on käynnissä ja alueelle sijoittuu jopa 1 500 uutta asuntoa. Opiston toiminta on siirtymässä Savilahden kampusalueelle, minkä jälkeen Mölymäen rakentaminen käynnistyy, arviolta vuonna 2018. Alueen suunnittelusta ja kaavoituksesta järjestettiin keväällä 2015 arkkitehtuurikilpailu, jonka jälkeen asemakaavaa on valmisteltu eteenpäin. Kaavan etenemiseen voit tutustua tästä.

Asemanseutu on kehittyvä aluekokonaisuus ja Kuopion eteläinen portti keskustaan. Kuopion kaupunki, VR yhtymä Oy sekä Rakennusliike Lapti Oy ovat laatineet yhteistoimintasopimuksen alueen kehittämiseksi. Toimistojen, yritystoiminnan ja palvelujen lisäksi alueelle rakennetaan uusia asuntoja. Alueen tarkempi suunnittelu on käynnistymässä ja asemakaava on valmistumassa. Kokonaisuus käsittää runsaat 50 000 kerrosalan rakentamisen ja noin 230 miljoonan euron investoinnit.