Korkotukilainat

Valtion korkotuki- ja takauslainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyy vuosittain korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan (Valtionkonttori ja ARA), jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus, joka tulee voimaan automaattisesti.

Valtion tukemaa lainaa voivat saada kunta tai muu julkisyhteisö, yleishyödyllinen yhteisö ja em. yhteisöjen omistama osakeyhtiö. Korkotukilainan saamiseksi vaaditaan sijaintikunnan puoltava lausunto ja laina pitää kilpailuttaa.

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, ja takauslainan saajina voivat olla yleensä sellaiset yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja myös korkotukilainoihin. Takauslainaa ei voi käyttää erityisryhmien asumisen rakentamiseen. Takauslainaa saavan yhteisön ei siis tarvitse olla ARAn yleishyödylliseksi nimeämä. Takauslainan saamiseksi vaaditaan sijaintikunnan puoltava lausunto ja laina pitää kilpailuttaa.

Korkotukilainoilla ja takauslainoilla on jatkuva haku, ja lisää tietoa lainojen ehdoista saa ARAsta.

Erityisryhmien investointiavustukset

Erityisryhmien investointiavustukset ovat ARAn myöntämiä avustuksia, joiden avulla voidaan lisätä asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseen soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piirin kuuluvat mm. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, kuten myös asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Avustusta voidaan käyttää asuntojen rakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen.

Erityisryhmien investointiavustus on porrastettu (10–50 %) avustettavien kohteiden mukaan siten, että avustusprosentti on korkeampi enemmän asumista tukevia poikkeusratkaisuja tarvitseville asunnoille. Avustusta voivat saada hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Sijaintikunnan (jatkossa hyvinvointialue) on puollettava avustuksen kohteena olevaa hanketta.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen ja hakuaika on vuosittain keväällä ARAn erikseen ilmoittamana ajankohtana. Kuopioon suunnitelluista erityisryhmien uusista avustettavista kohteista neuvotellaan kaupungin asuntotoimen ja palvelualueen (vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialue) kanssa. Lisätietoja saa Kuopion kaupungin asuntotoimesta ja ARAsta.

Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

  • (+358) 17185048

  • 0800918511

  • (+358) 17182584