Koronatestaus Kuopiossa

Päivitetty 17.8.2022

Laaja-alaisesta oireettomien ja lieväoireisten testaamisesta sekä altistuneiden jäljittämisestä ja karanteeneista on tarpeen luopua pandemian levitessä laajasti väestössä, koska tartunnanjäljityksellä ei ole enää samaa vaikuttavuutta kuin epidemian alkuvaiheessa. Tällöin korostuu hengitystieinfektioon sairastuneen omaehtoisen eristäytymisen merkitys tartuntojen leviämisen estämisessä.

Tämänhetkinen testausmäärä sitoo hyvin runsaasti terveydenhuollon kapasiteettia, joten vakavasti sairastuneiden ja riskiryhmiin kuuluvien nopea testaaminen saattaa olla uhattuna. Näin ollen testaamisen tulee jatkossa kohdistua vakavasti sairastuneisiin sekä riskiryhmäläisiin. Heidän mahdollisuutensa päästä nopeasti testiin ei saa vaarantua laaja-alaisella lieväoireisten tai oireettomien testaamisella.
Testauskriteereitä on siis ollut tarpeen yhtenäistää. Uuden ohjeistuksen myötä löydetään koronantartuntojen joukosta tapaukset, joiden kohdalla tartunnan toteaminen on erityisen tärkeää sekä ne tapaukset, joiden kohdalla tartunnanjäljitys on vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojelemisen kannalta merkityksellistä (esimerkiksi sote -työntekijät).  

Vaikeaoireinen tai riskiryhmäläisen koronainfektio


Tärkein näytteenoton kriteeri on henkilön oireisuus ja hoidon tarve. Myös vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ovat tärkeitä tavoitteita.
Koronanäyte tulisi aina ottaa:

  1. vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein
  2. korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä  
  3. raskaana olevilta (myös lieväoireisilta)
  4. sote-alan työntekijöiltä

Jos henkilö tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahan saamista varten, hänen tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai yksityiseen toimijaan.

Lieväoireinen koronainfektio


Lieväoireisen tulee välttää omaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Halutessa voi tehdä kotitestin. Positiivista tulosta ei tarvitse varmistaa terveydenhuollossa.  

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien yhteisellä päätöksellä 16.2.22 on päädytty noudattamaan tätä uutta kansallista testaus- ja jäljitysstrategiaa.

 
Lue THL:n sivuilta lisää, miten toimia, kun lapselle tai nuorelle tulee koronaoireita: Lapset ja koronavirus (THL)
 

Koronatestiin hakeutuminen

 

Älä hakeudu hoitoon ennen soittamista, ettet tartuta tai altista muita mahdolliselle tartunnalle. Puhelimitse saat ohjeet koronatestiin ja hoitoon hakeutumiseen.
 
Kaupungilla on kaksi koronatestauspistettä pääterveysaseman sisäpihalla. Lisäksi näytteitä otetaan terveysasemilla.
 
Käytä kasvomaskia näytteeseen mennessäsi ja sieltä poistuessasi.
 
Varaa aika koronatestiin seuraavasti:
 
  • Soita omalle terveysasemallesi arkena ma-pe: kiireellinen hoito ja päivystys > Ajanvaraushaku
  • Koronapuhelinpalvelu on päättynyt 5.9.2022 ja koronan puhelinneuvontaa ja näytteenottoa tehdään vain arkisin hoitotiimeissä: hoitotiimit | Kuopio . 
  • KYSin koronatestauspiste on suljettu 20.3.2022.


Testituloksen vastauksen voi saada jo seuraavana päivänä, mutta ruuhkatilanteissa vastauksessa voi kestää useampi vuorokausi. Kuopion kaupungin tartunnanjäljitys ei enää kontaktoi positiivisen testituloksen saaneita henkilökohtaisesti, vaan ilmoitus positiivisesta testituloksesta tulee tekstiviestitse. Testitulokset ovat luettavissa myös omakanta.fi -palvelun kautta.

Matkaa varten tarvittavat testit ja todistukset ainoastaan yksityispuolella. Testiajat ovat tarkoitettu oireellisille eikä niitä saa varata koronapassiasioissa.
 
Omaolo-palvelussa on kysely, jonka voit tehdä, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan. Kysely antaa ohjeet, kuinka kannattaa toimia.
 
Hengitystieinfektioiden itsehoito-ohjeita löytyy Terveyskylän verkkosivuilta.

 

Miten toimin, jos koronatestini on positiivinen?


Kuopiossa luovutaan virallisista eristyspäätöksistä. Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Vältä kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin vähintään viiden vuorokauden ajan.

Tartuttavuus alkaa yleensä noin kaksi vuorokautta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista ja on suurimmillaan ensimmäisinä oirepäivinä. Kerro tilanteesta työ- tai opiskelupaikallesi sekä muille mahdollisesti tartuttavuusaikana tapaamillesi ihmisille, jotta he osaavat jäädä kotiin mahdollisten oireiden alkaessa.

Kanssasi samassa taloudessa asuvien täytyy seurata oireitaan, käyttää maskia julkisilla paikoilla sekä työ- ja opiskelupaikalla ja noudattaa hyvää käsihygieniaa. Heidän pitää välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan. Jos läheisesi saavat oireita, pitää heidän jäädä pois töistä, koulusta tai päivähoidosta ja tehdä tarvittaessa koronatesti.

Suurin osa COVID-19-infektioon sairastuneista ei tarvitse sairaalahoitoa, vaan tauti paranee kotihoidolla. Tärkeintä on levätä ja pysyä kotona. Muista juoda riittävästi, pyri jaloittelemaan toistuvasti, vaihda asentoa, liikuttele jalkoja ja vältä unilääkkeitä. Jos vointisi on huono, soita numeroon 116 117, tai hätätapauksessa 112.