Koulun aloittaminen 6- tai 8-vuotiaana


Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tästä huolimatta koulunkäynti voidaan aloittaa myös vuotta aikaisemmin tai koulun aloitusta voidaan siirtää vuodella eteenpäin.

Koulunkäynnin aloittaminen säädettyä aikaisemmin (6-vuotiaana)


Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen oikeutta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Hakemukseen on liitettävä psykologin lausunto ja tarvittaessa lääketieteellinen lausunto. Huoltajan on hankittava psykologin lausunto yksityiseltä palveluntuottajalta.

Koulunkäynnin aloittaminen säädettyä myöhemmin (8-vuotiaana)


Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamisessa. Hakemukseen on liitettävä psykologinen tai lääketieteellinen selvitys lykkäyksen perusteista.

Kummassakin tapauksessa huoltajan on tehtävä hakemus (pdf) lapsen koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta. Hakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan perusopetuspalveluihin:

Perusopetuspalvelut
Perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen
Asemakatu 38 - 40 A, 3. krs
70110 Kuopio