Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Oppilaat ja huoltajat saavat lisätietoja koulun harrastamisen Suomen mallin toiminnasta omasta koulustaan. Harrastuksen tuottamisesta kiinnostuneet toimijat voivat olla yhteydessä Konsta Tiihoseen (konsta.tiihonen@kuopio.fi)

Lisätietoa valtakunnallisesta harrastamisen Suomen mallin toiminnasta https://harrastamisensuomenmalli.fi/

Lisätietoa Kuopion harrastamisen Suomen mallin toiminnasta Harrastamisen Suomen Malli (peda.net)

 

Koulun kerhotoiminta

Koulujen kerhotoimintaa ylläpidetään koulujen, vanhempainyhdistysten tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden toimesta. Koulut voivat järjestää kerhotoimintaa oman budjettinsa puitteissa. Toimintaa rahoitetaan myös kasvun ja oppimisen palvelualueen saaman ja edelleen toimijoille jakaman valtion tuen pohjalta sekä muualta tulevan hankerahan avulla.

Koulun järjestämä kerhotoiminta on oppilaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Lisäksi muut sidosryhmät, esimerkiksi vanhempainyhdistykset, urheiluseurat, seurakunnat, asukasyhdistykset ym. voivat ylläpitää toimintaa oman varainhankinnan pohjalta. Kerhotoimintaa voidaan järjestää aamu- tai iltapäivisin. Kerhotoiminta voi sijoittua myös koulupäivän keskelle.

Lisätietoa: Liikunnanohjaaja Lari Kilpeläinen, lari.kilpelainen(at)kuopio.fi, 044 718 1439

Kerhotoiminnan sisältö


Kerhotoiminnan tehtävä on tukea ja monipuolistaa koulun tarjoamaa opetusta, kartuttaa toimintaan liittyviä taitoja ja valmiuksia sekä tarjota osallistujille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä.

Kerhotoiminta on useimmiten sisällöltään harrastustoimintaa esim. liikuntaan tai muihin taito- ja taideaineisiin liittyvää. Muiden kuin koulun järjestämä kerhotoiminta liittyy usein toiminnan ylläpitäjän omiin tavoitteisiin.

Lisätietoa koulujen järjestämästä kerhotoiminnasta löydät peruskoulujen verkkosivuilta.