Kuljetuspalvelut


Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan (kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta). Kuopiossa kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää matkojenyhdistelykeskus (MYK).

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Matkojenyhdistelykeskus Matkojenyhdistelykeskus

 

Kuljetustilaukset
017 183 183

Kuljetuspalveluohjeet: 

Sosiaalihuoltolain mukainen 

Vammaispalvelulain mukainen

Tilauksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • kuka lähtee
  • mistä lähtee
  • minne on menossa
  • milloin (päivämäärä ja toivottu kellonaika)
  • erityistarpeet matkaa varten (esimerkiksi invataksin tarve, apuvälineet).

Kun tilaus on käsitelty, lähetetään tilaajalle vastausviesti.