Taidetaikureita ja kulttuurikamuja 2017-2018


Hankkeessa kehitetään kaupungin varhaiskasvatuksessa kiertävä monitaiteinen taidekasvatusmalli yhteistyössä Vestäjät ry/Sanataidekoulu Aapelin ja Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa ja taidelähtöinen työparimalli kaupungin nuorisotyön ja Setlementti Puijolan Tyttöjen talon kanssa. Hanke edistää mm. kulttuurista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuopion kaupunki.
 

Taidehässäkkä 2017-2018


Taidehässäkkä-taidekerhot käynnistyvät 10 koululla Kuopiossa syksyllä 2017. Pääpaino on maaseutualueiden kouluissa. Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa. Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuopion kaupunki.


Taidetestaajat 2017-2020
 

Taidetestaus käynnistyy syksyllä 2017! Suomen Kulttuurirahasto tarjoaa kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia, yhteensä noin 180 000 nuorelle ohjaajineen, mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa: oopperassa, teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä jne. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Yksi vierailu suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen. Säätiöt maksavat taidetestaajien matkat ja pääsyliput. Pohjoissavolaisia kohteita ovat lukuvuonna 2017-18 Kuopion taidemuseo, Taidemuseo Eemil, Kuopion kaupunginorkesteri, Kuopion kaupunginteatteri, Itä-Suomen tanssin aluekeskus ja Tanssiteatteri Minimi.

 

Kulttuuri kulkee mukana 2016-2017


Kulttuuri kulkee mukana! –yhteisöhankeessa viedään kulttuuria lähelle asukasta. Hankkeessa kehitetään mm. asuinalueiden kulttuurista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta kulttuurin ja taiteen keinoin.

Toiminta on asukaslähtöistä ja asukkaiden toiveista lähtevää. Mukana on kolme asuinaluetta Kuopiosta, Riistavesi, Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi ja Pyörö sekä yksi kohde Pohjois-Savosta. Hankkessa työskentelee jokaisella asuinalueella oma kummitaiteilija, joka toimii yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Hankkeen pääpaino on ”kohtaamistaiteessa” ja ylisukupolvisessa toiminnassa. Taidesisältöinä ovat mm. sanataide, kuvataide, musiikki, draama, tanssi ja varjoteatteri. Hankkeessa kehitetään myös taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä asuinalueilla.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kuopion kaupunki, Itäinen tanssin aluekeskus, Lastenkulttuurikeskus Lastu sekä kaupungin kulttuuritoimijat ja -yhdistykset ja paikalliset järjestötoimijat asuinalueilla.

Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kuopion kaupunki.

Hanketapahtumia alueilla vuosina 2016-2017

 • Riistaveden joulunavaus ja Lasten Pakkaspäivät
 • Varjo- ja nukketeatteripajoja Riistavedellä
 • Halloween-juhlia Pyörössä ja Riistavedellä
 • Luova liike- ja kuvataidepajoja senioreille Pyörössä
 • Koillistuulen pikkujoulut
 • Perhekirja-projekti Pyörössä
 • Retkiä taidevalimoon, teatteriin
 • Loruttelua ja sanataidetta Pyörön kirjastossa
 • Laten löytöretket -yhteisötaideteos Pyörössä
 • Suomi 100 -näytelmäprojekti Pohjantien koulun ja Männistön seurakunnan kanssa
 • Kevättapahtumat Saarijärvellä ja Pyörössä
 • Saarijärven muotoilukasvatusprojekti ja katumaalaukset

Iloa ilmaisusta 2015-2016


Iloa ilmaisuudesta -hankekokonaisuudessa on testattu ja mallinnettu teatteri- ja liikeilmaisun, improvisaation, varjoteatterin ja klovnerian soveltavia keinoja lasten, nuorten ja kehitysvammaisten vuorovaikutustaitojen, itseilmaisun ja itsetunnon kehittämisessä sekä lasten ja nuorten kiusaamisen ja erityisesti nettikiusaamisen ehkäisyssä.

 

Hankkeen lähestymistapa on ollut yhteisötaiteellinen ja lähtökohta on ollut osallistujien toiveissa, tarpeissa ja erityispiirteissä. Työpajoja on toteutettu nuorisotaloilla, kouluilla, lähikirjastossa sekä kehitysvammapalveluiden asumispalveluyksikössä ja työ- ja päivätoiminnassa. 

 

Merkittävä osa hankkeesta on ollut Kiitos kaveruudelle -toimintamallin kehittäminen, jossa luotiin vuorovaikutus- ja kaveritaitoja kehittävä työpajakokonaisuus perusopetuksen 5.-6. luokille. Malli kehitettiin yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Kokonaisuudesta tuotetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja kasvattajille ja se ilmestyy vuoden 2017 alussa. Toimintamalli jatkuu työpajoina kouluissa ja opettajankoulutuksina myös vuonna 2017.

 

Hankekokonaisuuden rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuopion kaupunki.

Kipinä! 2016


Kipinä!-hankkeessa kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin ja samalla ko. kohderyhmän parissa työskentelevien kulttuurista työotetta ja osaamista. Taidemuotoina hankkeessa olivat mm. kuvataide ja tanssi.

Kipinä-hankkeen myötä erityistä tukea tarvitsevien parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin. Toiminta kohteissa ja erityistä tukea tarvitsevien parissa jatkuu edelleen.  

Hanketta rahoittivat Taiteen edistämiskeskus ja Kuopion kaupunki.