Kun kotona ei enää pärjää


Vanhusten asumispalveluja tuotetaan kaupungin omana toimintana, ostopalveluina ja palvelusetelillä. Halutessaan asiakas voi olla omakustanteisesti palveluiden piirissä.

Asumispalvelutarpeen arviointi


Omassa kodissa asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista kotiin saatavien palvelujen avulla.

Moniammatillinen työryhmä arvioi asumispalvelujen tarvetta ja tarvittaessa ohjaa täyttämään asumispalveluhakemuksen.

Palveluasuminen


Palveluasuminen on asumista palvelutalossa tai ryhmäkodissa. Asukas on vuokrasuhteessa vuokranantajaan ja asiakkaan tarvitsemat hoidolliset palvelut järjestää kotihoito. Palvelutaloon ja ryhmäkotiin haetaan vanhusten palveluohjauksen kautta.Palvelutaloihin tehdään hakemuksen lisäksi asuntohakemus.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ikäihmisten neuvonta
 

 

Vanhusten asumispalvelut
044 718 3244
ulkopaikkakuntalaiset ja
toiseen kuntaan muuttavat