Kuntoutuspalvelut


Kuopion kaupungin kuntoutuspalveluihin kuuluvat

Lähetteetön ja ajanvaraukseton terveyttä edistävä neuvonta ja fysioterapiaohjaus Terve Kuopio -kioskissa. Toimimme yhteistyössä apuvälinepalvelujen kanssa.

Potilaan opas (THL:n materiaali)


Tutustu THL:n julkaisemaan Potilaan oppaaseen jo ennen terapiajakson aloitusta - oppaan tarkoituksena on rohkaista asiakasta vaikuttamaan omaan hoitonsa suunnitteluun.