Kuntoutusohjaus


Kuntoutusohjaus on asiakkaan, hänen perheensä ja lähiympäristön tukemista, ohjausta ja neuvontaa sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa.

Kuntoutussihteeri toimii yhdyshenkilönä kodin, päiväkodin, koulun, sairaalan sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden, eri palvelujärjestelmien ja viranomaisten välillä. Hän neuvoo ja ohjaa asiakasta sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Hän tukee asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä sekä selviytymistä asiakkaan arjessa.

Neuvonta ja ohjaus liittyvät itsehoitoon, apuvälineiden käyttöön, erilaisten kuntoutumismahdollisuuksien ja sosiaalietuuksien selvittämiseen sekä tarvittavien palvelujen järjestämiseen.

Veteraanikuntoutus


Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat Kuopion kaupungin kautta hakea henkilöt, joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla laitos-, avo- tai päiväkuntoutusta. Veteraanien aviopuolisot voivat hakea puolisokuntoutusta.

Yhteystiedot ja lisätietoa Yhteystiedot ja lisätietoa

Kuntoutussihteeri:
Tulliportinkatu 15 H, 3. krs
70100 Kuopio
ma–pe klo 10–11
017 186 305

Veteraanikuntoutushakemukset:
Kuopion pääterveysasema
Tulliportinkatu 15 H (kartta), 3. kerros
Tiedustelut 017 186 376

Lisätietoa:
Valtiokonttori
0295 50 3070
www.valtiokonttori.fi

Kuopion seudun Sotainvalidit ry
017 261 1747
www.sotainvalidit.fi